Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Ik krijg regelmatig de vraag van mede-eigenaars of het mogelijk is om ze te begeleiden om syndicus te worden in hun gebouw. Het is voor een mede-eigenaar inderdaad mogelijk om syndicus te worden in hun gebouw. In dit artikel bespreken we enkele zaken die u in het oog moet houden wanneer u overweegt om syndicus te worden:

De relatie met de andere mede-eigenaars

Als syndicus is het belangrijk dat u goed bent in het communiceren met de andere mede-eigenaars. Mede-eigenaars zullen u van tijd toestemming vragen voor bepaalde zaken die u dan misschien zal moeten weigeren. Op dat moment is het belangrijk dat u goed kunt uitleggen wat de reden voor een eventuele weigering hiervoor is. Wat ik meestal in zulke situaties aanraad is om het voor te leggen op de algemene vergadering maar dit is niet altijd mogelijk.

Onpartijdigheid is ook zeer belangrijk, als bepaalde mede-eigenaars het gevoel hebben dat u andere mede-eigenaars voortrekt dan komt uw onafhankelijke positie in het gedrang. U moet alle mede-eigenaars altijd onpartijdig behandelen en de schijn dat dit niet het geval is kan moeilijkheden veroorzaken.

De grootte van het mede-eigendom

Wanneer het gebouw meer dan 20 kavels bevat raad ik meestal af om het beheer zelf te gaan doen.  De reden hiervoor is dat met de grootte van het gebouw ook extra verplichtingen door de wetgeving opgelegd worden. Zo moet men bijvoorbeeld een dubbele boekhouding gaan voeren en een raad van mede-eigendom gaan oprichten. Desalniettemin ken ik verschillende mede-eigenaars die grotere gebouwen beheren (zelfs soms met meer dan honderd appartementen) en die dat goed doen, maar men moet dan wel voldoende tijd reserveren en liefst een helpende hand van één of meerdere andere mede-eigenaars krijgen.

Voldoende tijd hebben

In grotere of oude gebouwen zal de frequentie waarmee er problemen zijn met het gebouw ook wat oplopen waardoor men toch voldoende tijd moet reserveren om het beheer goed te kunnen doen. Als er problemen zijn, bent u tenslotte als syndicus het aanspreekpunt en moet u alles coordineren om het geregeld te krijgen. Nu moet ik wel zeggen dat de tijd die nodig is voor een goed beheer soms serieus overschat wordt. De meeste mede-eigenaars die syndicus zijn doen een goed beheer van hun gebouw met minder dan een halve dag werk per maand. Sommige maanden is er geen werk, andere maanden (bv. de maand waarin de vergadering valt) is er dan weer iets meer werk.

Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

De complexiteit van de wetgeving die gevolgd moet worden

De wetgeving is er sinds 2010 niet gemakkelijker op geworden. Het takenpakket van de syndicus is uitgebreid geworden is dit is voor veel mede-eigenaars dan ook de reden geweest om het beheer uit te besteden aan een beroepssyndicus. Veel mede-eigenaars zijn hier ondertussen echter op terug aan het komen omdat ze ontevreden zijn met het beheer van hun beroepssyndicus. Om deze mede-eigenaars te helpen zijn we recent gestart een online opleiding syndicus waarin we de wetgeving vanuit praktisch oogpunt uitleggen in een verstaanbare taal.

Is het beheer door een mede-eigenaar dan beter?

Vandaag wordt volgens een enquete van Test-Aankoop 20% van de appartementsgebouwen beheert door een mede-eigenaar.  Volgens diezelfde enquete zijn mede-eigenaars over het algemeen ook meer tevreden van een mede-eigenaar die syndicus is, dan een beroepssyndicus.

Wat zijn jullie ervaringen? Hebben jullie een mede-eigenaar die het beheer doet of een beroepssyndicus? Zijn jullie tevreden met zijn of haar beheer?  Ook, als u zelf syndicus bent: wat is uw ervaring bij het beheer van het gebouw? Hoeveel tijd besteedt u aan het beheer?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: