Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Met de wetgeving van 2018 werd het takenpakket voor de syndicus enorm uitgebreid.  Hieronder vindt u een korte samenvatting van enkele van deze taken:

 1. Uitvoering Beslissingen: De syndicus moet de beslissingen, waarvoor de vereiste meerderheden behaald werden op de algemene vergadering, uitvoeren of laten uitvoeren.
 2. Bewarende Maatregelen treffen: De syndicus moet ervoor zorgen dat wanneer er spoedeisende gevallen gebeurtenissen zijn, hij of zij ingrijpt en voorkomt dat er verdere schade ontstaat.
 3. Vermogensbeheer: De syndicus moet de bankrekeningen van de vereniging van mede-eigenaars beheren. Hij moet het werkkapitaal en het reservekapitaal op twee afzonderlijke rekeningen beheren.
 4. Vertegenwoordiging in rechte en voor beheer gemeenschappelijke zaken: wanneer het nodig is om de vereniging te verdedigen voor de rechtbank of de rechten van de VME te vrijwaren dan is het de syndicus die dit alles coordineert.
 5. Communicatie met de notaris: de syndicus moet bv. in geval van verkoop de notaris de nodige informatie verschaffen.  De kosten hiervoor zijn voor rekening van de verkoper.
 6. Verplichtingen tov bewoners/huurders: de syndicus heeft een aantal verplichtingen die hij moet nakomen t.o.v. bewoners en huurders. Hij moet hen onder meer op de hoogte brengen van de datum van de algemene vergadering.
 7. Verplichtingen bij beëindiging mandaat syndicus: wanneer het mandaat van de syndicus ten einde loopt (wegens zijn ontslag of omdat het contract niet vernieuwd wordt) dan zijn er door wetgeving verschillende procedures die hij verplicht moet volgen.
 8. Aansprakelijkheidsverzekering: de syndicus is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 9. Transparantie: de syndicus is verplicht om transparantie aan de dag te leggen, onder meer t.o.v. de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen.
 10. Post-interventie dossier: de syndicus is verplicht om voor bepaalde werken een post-inverventie dossier te laten aanleggen.
 11. Offertes en Mededinging: de syndicus kan door de algemene vergadering opgelegd worden om voor werken die een bepaald bedrag overschrijden meerdere offertes te verzamelen.
 12. Evaluatierapport van de leveranciers: de syndicus is jaarlijks verplicht om een evaluatierapport van de leveranciers voor te leggen en te bespreken op de algemene vergadering.
 13. Belangenvermenging voorkomen: de syndicus moet belangenvermenging voorkomen bij het toekennen van opdrachten voor de vereniging van mede-eigenaars. Hij moet ondermeer bekend maken wanneer hij bepaalde werken zou laten uitvoeren door bedrijven waarmee hij een familiale of zakelijke band als aandeelhouder heeft.
 14. Beheer van persoonsgegevens van de vertegenwoordigers ter beraadslaging: de syndicus moet de persoonsgegevens van de vertegenwoordigers van de algemene vergadering bijwerken.  Het is echter aan deze vertegenwoordigers om de syndicus op de hoogte te brengen wanneer zij bijvoorbeeld hun adres zouden wijzigen.
 15. Voering van een boekhouding: de syndicus moet een boekhouding voeren. Bij kleinere appartementsgebouwen mag er een enkelvoudige boekhouding gevoerd worden, bij grotere appartementen is men verplicht een dubbele boekhouding te voeren volgens een opgelegd rekeningstelsel.
 16. Begrotingramingen voorbereiden: de syndicus moet jaarlijks op de algemene vergadering een begroting voor de terugkerende als de voorziene uitzonderlijke kosten voorleggen.

Merk op dat dit een zeer korte samenvatting is. Als u geinteresseerd bent in een gedetailleerde uitleg die haarfijn bespreekt wat deze taken allemaal inhouden, dan kunt u een cursus over de wetgeving van mede-eigendom in de praktijk volgen.

Is uw syndicus in orde met al deze taken?  Als u zelf syndicus bent als mede-eigenaar, wat is uw ervaring bij het uitvoeren van deze taken?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: