Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

De wetgeving vstelt dat de syndicus het de mede-eigenaars mogelijk moet maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom.  Meer specifiek stond er ook vermeld dat dit ondermeer via een internetsite moest — met de nadruk op “stond”.

Inderdaad, in juni van 2011 werd over dit punt in de wetgeving een vraag gesteld in het parlement. Daarop werd beslist dat de referentie naar het internet enkel ter illustratie was en men de verwijzing naar het internet zou schrappen. Hierdoor wordt een VME niet langer gedwongen om, ongeacht hun situatie (denk maar aan een gebouw met een overwegend bejaarde bevolking die geen internet heeft), de documenten via het internet ter beschikking te stellen.  Het is de vereniging van mede-eigenaars die beslissen hoe deze documenten ter beschikking gesteld dienen te worden. Dit betekent dat het via een stemming op de de algemene vergadering beslist moet worden en dat de syndicus dus niet op eigen houtje die beslissing kan nemen.

Heeft jullie VME een website?  Wat zijn jullie ervaringen hiermee?  Zijn het de kosten waard? Laat ons hieronder iets weten.

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: