Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Aanstelling en Ontslag van de SyndicusMet de wetgeving die sinds september 2010 in België van kracht is zijn er onder meer een aantal zaken veranderd omtrent de aanstelling van uw syndicus. Deze veranderingen in de wet zijn er in het bijzonder gekomen om de aanstelling van uw syndicus een meer bewuste keuze te maken. Meer bepaald omvat de nieuwe wetgeving onder meer volgende punten:

  • Beperkt in duur: Het mandaat van uw syndicus wordt beperkt in tijd tot een max. van drie jaren.
  • Verplichte Stemming over Verlenging van Mandaat: Op het einde van haar mandaat wordt er via stemming op de algemene vergadering beslist of het mandaat verlengd kan worden.  Deze stemming is verplicht, er kan dus geen sprake zijn van een stilzwijgende verlenging. De duur van de verlenging kan bepaald worden (tot een max. van drie jaren) door de mede-eigenaars.
  • Procedure voor Stemming Syndicus tijdens Algemene Vergadering: Tijdens de stemming over haar mandaat moet de syndicus-beheerder de zaal verlaten zodat er zonder haar bijzijn onder de mede-eigenaars gediscussieerd kan worden (dit is niet wettelijk verplicht maar is wel aan te raden zodat de mede-eigenaars vrij onder elkaar kunnen discussiëren).
  • Geen Schadevergoeding bij Stopzetting van het Mandaat: Indien het mandaat niet vernieuwd wordt op het einde van het mandaat kan er geen sprake zijn van een schadevergoeding. In het andere geval kan dit wel zo zijn omdat het contract verbroken wordt.
  • Bekendmaking van Aanstelling van Uw Syndicus: Aan de ingang van het appartementsgebouw moet duidelijk kenbaar gemaakt worden wie de syndicus is en hoe ze gecontacteerd kan worden.
  • Ontslagen Syndicus moet Gegevens van de Mede-Eigendom overmaken aan haar Opvolger: Binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van haar mandaat dient de syndicus het volledige dossier (dit omvat o.a. de boekhouding, de bankrekeningen en een logboek met de geschiedenis van schadegevallen) van het beheer overmaken aan haar opvolger, of indien deze nog niet aangesteld zou zijn, de voorzitter van de laatste algemene vergadering.
  • Syndicus mag enkel aanrekenen wat op afgesproken tarieflijst staat: Met de wetgeving van 2019 moet de syndicus de overeenkomst de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Niet-vermelde prestatie mogen niet aangerekend worden, tenzij er een expliciete beslissing van de algemene vergadering is hierover.

Wat zijn uw ervaringen bij het ontslaan/aanstellen van uw syndicus?


Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: