Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Hoe het Verslag van de Raad van Mede-Eigendom OpstellenMevrouw Follez stuurde ons volgende vraag:

“Vraagje wat dient men halfjaarlijks te melden ivm de werkzaamheden van de syndicus en is het voldoende dat ‘intern’ een kort verslag wordt opgesteld zonder aan alle mede-eigenaars te verzenden indien er geen speciale nieuwigheden zijn? Is het voldoende het verslag te bewaren en eventueel bij de volgende jaarlijkse alg.vergadering v/d mede-eigenaars ter inzage te leggen???
Dank bij voorbaat voor enige verduidelijking want ik kan nergens meer info vinden ivm dit nieuwe item.”

Ons antwoord:

Met de wetgeving van 2018 is de raad van mede-eigendom niet meer verplicht om een halfjaarlijks verslag op te stellen maar het legt de verplichting op om

op de Algemene Vergadering verslag te geven.  Dus de vraag blijft wat er op de Algemene Vergadering gemeld kan worden.

Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Enkele tips hierbij:

  • Lees de notulen van de laatste algemene vergadering nog eens extra na. Werden er beslissingen uitgesteld met het oog op extra opzoekingswerk?  Wat is de status van dat opzoekingswerk dat verricht moest worden?
  • Welke vragen/problemen heeft de syndicus door andere mede-eigenaars binnengekregen in de voorbije zes maanden.  Soms loont het de moeite deze ook te communiceren aan de andere mede-eigenaars.
  • Werden er in de vorige algemene vergadering specifieke opdrachten aan de raad van mede-eigendom gegeven?  Wat is de status van deze opdrachten?
  • Heeft de syndicus de voorbije zes maanden werken of reparaties laten uitvoeren? Wat is de status van deze werken?

Waarom is het belangrijk dit grondig te doen? Het is namelijk zo dat de raad van mede-eigendom mee aansprakelijk gesteld kan worden door mede-eigenaars voor het wanbeheer van de syndicus, wanneer zij het heeft nagelaten deze taak goed uit te voeren.  Het is daarom niet slecht bij uw syndicus ook eens na te gaan of de raad van mede-eigendom ook verzekerd is voor haar burgerlijke aansprakelijkheid.

Indien u of andere lezers nog bijkomende informatie wensen, aarzel dan niet hieronder te reageren.  Hebt u ook een vraag?  Klik dan hier om deze gratis te laten beantwoorden.

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: