Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Vergadering van de Raad van Mede-EigendomWanneer een appartementsgebouw uit ten minste 20 kavels (zonder kelders, garages en parkeerplaatsen in rekening te brengen) bestaat dan is men bij wet verplicht een raad van mede-eigendom (vóór de wetswijziging van september 2010 werd dit Raad van Beheer genoemd) op te richten.  Indien het appartementsgebouw minder kavels bevat dan is een raad van mede-eigendom optioneel. Maar wat houdt zo’n raad van mede-eigendom in?

  • Doelstelling van de Raad van Mede-Eigendom: de raad heeft als doelstelling om erop toe te zien dat de syndicus goed haar taken uitvoert. Om deze opdracht te kunnen vervullen kan de raad, na voorafgaandelijk de syndicus hiervan op de hoogte gebracht te hebben, inzage en/of kopies krijgen van alle stukken met betrekking tot het beheer van de mede-eigendom.
  • Rapportering door de Raad van Mede-Eigendom: de raad dient de op Algemene Vergadering verslag uit te brengen aan de andere mede-eigenaars met haar bevindingen m.b.t. het beheer van de syndicus.
  • Enkel mede-eigenaars kunnen in de raad zetelen: een raad van mede-eigendom kan enkel bestaan uit mede-eigenaars. Hoewel de wetgeving niet bepaalt uit hoeveel personen de raad van mede-eigendom moet bestaan kan men wel aannemen dat het over ten minste twee personen gaat.
  • Andere Verantwoordelijkheden voor de Raad van Mede-Eigendom: Het is mogelijk om tijdens de algemene vergadering (mits er ten minste een 3/4 meerderheid van de stemmen is en dat dit punt op de agenda geplaatst werd) andere opdrachten te geven aan de raad.  Men kan de raad van mede-eigendom bijvoorbeeld vragen om offertes te verzamelen m.b.t. bepaalde werken die uitgevoerd moeten worden. Deze extra opdrachten mogen weliswaar de bevoegdheden van de syndicus niet ondermijnen. Verder kunnen deze verantwoordelijkheden voor een maximum van 1 jaar toegekend worden, waarna ze mits een nieuwe stemming mogelijks verlengd kunnen worden.
  • Aansprakelijkheid van de Raad van Mede-Eigendom: Men kan zich vragen stellen over de aansprakelijkheid wanneer men in deze raad zetelt. In ieder geval is het aan te raden om een verzekering tegen fouten te nemen.

Wanneer geen raad van mede-eigendom opgericht wordt in een gebouw met ten minste 20 kavels dan kan de vereniging van mede-eigenaars in de problemen komen. Dit kan in het bijzonder gevolgen hebben wanneer men bijvoorbeeld de syndicus in gebreke zou willen stellen omwille van het niet goed uitvoeren van haar opdracht.

Zetelt u de raad van mede-eigendom?  Wat zijn uw ervaringen ermee?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: