Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Het Reservefonds is de Spaarrekening van de Vereniging van Mede-Eigenaars

De Belgische wetgeving voorziet dat een vereniging van mede-eigendom twee aparte rekeningen heeft. Een rekening met het werkkapitaal (ook wel courante rekening genoemd) en een rekening van het reservefonds.  Het is over die laatste rekening dat we het in dit artikel zullen hebben.

Het reservefonds werd in het leven geroepen om grote en soms onvoorziene kosten, zoals vervanging van een lift of de vervanging van een verwarmingsinstallatie, te kunnen opvangen. De rekening met het werkkapitaal wordt daarentegen gebruikt om de dagdagelijkse kosten zoals het vervangen van een kapotte lamp mee te betalen.

Het reservefonds wordt gespijsd met voorafbetalingen die al dan niet verwerkt kunnen zitten in de maandelijkse kosten die u als eigenaar betaalt.

De wetgeving schrijft voor dat vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar als reservekapitaal gebruikt moet worden. De mede-eigenaars kunnen echter via de AV besluiten om dat bedragen te verhogen, verlagen dan wel af te schaffen.

Los van de wettelijke bepalingen, het bedrag waarmee het reservefonds gespijsd dient te worden hangt af van verschillende factoren. Eén zo’n factor is de grote kosten die in de komende jaren voorzien worden.  Een andere factor is de ouderdom van het gebouw die natuurlijk een invloed heeft op de frequentie waarmee onvoorziene kosten kunnen voorvallen. Het is de verantwoordelijkheid van de syndicus om deze kosten in te schatten en op de algemene vergadering advies te geven omtrent het bedrag dat men best in het reservefonds zou stoppen. Het is dan aan de mede-eigenaars om te beslissen welk bedrag men jaarlijks zal betalen op het reservefonds te spijzen.

Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Wanneer u uw appartement verkoopt kunt u de opgebouwde fondsen echter niet terugeisen. Daarom vraagt de verkoper best aan de koper van zijn appartement om dat bedrag van hem af te kopen. Potentiële kopers hebben overigens het recht om de toestand van de rekeningen op te vragen. Zij dienen er zich echter van bewust te zijn dat er een verschil bestaat tussen de boekhoudkundige stand van het reservefonds en de werkelijke stand van de bankrekening. De boekhoudkundige stand van de rekening geeft weer wat de door de syndicus opgevraagde som (en dus nog niet noodzakelijk betaalde som!) is. Het is dus de stand van de bankrekening is niet de boekhoudkundige stand die de werkelijke waarde weergeeft.  Overigens, met het opvragen van de toestand van de rekeningen gaan vaak kosten gepaard. Die kosten vallen voor rekening van de verkoper en niet van de vereniging van mede-eigenaars (VME).

Wat gaan jullie om met het reservefonds? Hoe bepalen jullie met welk het bedrag het reservefonds gespijsd moet worden?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: