Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Katrin stelde ons de volgende vraag:

“Wanneer kan men een Algemene Vergadering aanvechten?
Bij nazicht achteraf van de afrekening die we pas ter plaatse op de AV kregen, merkte ik verschillende fouten en onduidelijkheden. Dit heeft veel opzoekwerk gevergd.
Bvb aanrekening van een digitaal archief terwijl dit niet in de overeenkomst met syndicus vermeld stond en dan ook nog a rato van het aantal 1000 sten, terwijl diezelfde overeenkomst zegt dat de syndicuskost per kavel is garage inbegrepen.”

Ons antwoord:
De wettelijke procedure voor nazicht van de rekeningen is
dat er een commisaris van de rekeningen aangesteld werd (op de vorige vergadering) die dan in naam van de vereniging van mede-eigenaars een controle doet. Op de vergadering zelf krijgt de commissaris van de rekeningen dan het woord waarop hij of zij een verslag kan uitbrengen en eventuele ongeregelmatigheden kan vermelden. Daarop wordt dan gestemd over de goedkeuring van de rekeningen. Deze procedure is wettelijk verplicht en de syndicus mag hiervan niet afwijken.

Na afloop van de vergadering hebt u als mede-eigenaar 4 maanden de tijd om te protesteren tegen de beslissingen die op de vergadering genomen werden. Dit protest moet uiteraard weliswaar gegrond zijn omdat bv. bepaalde regels niet gevolgd werden.

Wat betreft het specifieke voorbeeld dat u aanhaalt, er is een hele tijd discussie geweest over het feit of een digitaal archief dat via het internet raadpleegbaar is, al dan niet een verplichting geworden is. Dit komt omdat de nieuwe wetgeving van september 2010 expliciet vermelding maakte van het internet als bron voor informatie. Men heeft in juni 2011 echter een vraag hierover gesteld in het parlement waarop het antwoord was dat zo’n website enkel als voorbeeld bedoeld werd en het dus op zich niet de bedoeling hiervan was een verplichting te maken. Het is dus goed mogelijk dat uw syndicus pro-actief een digitaal archief gemaakt heeft en hiervoor de kosten dan doorrekende (het was ten slotte in zijn hoofd een verplichting). Als zo’n digitaal archief niet inbegrepen was in zijn contract is het dan ook normaal dat het via duizendsten verrekend wordt.

Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Desalniettemin, dit is dus een geval waarover discussie kan ontstaan en om te bepalen wie gelijk heeft is het nog niet zo evident. In ieder geval, u zou kunnen betwisten dat de vereniging van mede-eigendom geen inspraak gekregen heeft in de keuze van de leverancier van zo’n digitaal archief. Echter, hiervoor is het best ook een limietbedrag vast te stellen waarvoor de syndicus verplicht is meerdere offertes te vragen (het is voor de syndicus met de nieuwe wetgeving eveneens een wettelijke verplichting geworden om zo’n bedrag te laten bepalen op de algemene vergadering).

Ik hoop hiermee voldoende uw vraag beantwoord te hebben. Mocht u verder nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij te contacteren. Hou er echter rekening mee dat ik geen jurist ben en dat dit mijn persoonlijke interpretatie van de wetgeving is die natuurlijk ook niet helemaal juist kan zijn. Vandaar ook mijn vraag aan andere lezers, wat zijn jullie ervaringen met een website voor de mede-eigendom? Heeft jullie syndicus jullie hierover geraadpleegd of heeft men eveneens zonder inspraak een website aangeschafd?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: