Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Wat met achterstallige betalingen van een mede-eigenaar?Het is mogelijk dat een mede-eigenaar, al dan niet opzettelijk, zijn kosten niet (op tijd) betaalt. Dit heeft vaak onaangename gevolgen voor de andere mede-eigenaars. Werken die voorzien waren moeten uitgesteld worden omdat er onvoldoende geld beschikbaar is en/of de kosten van de voorziene werken stijgen voor de andere mede-eigenaars om het onbetaalde bedrag te compenseren.

Het is daarom belangrijk dat de beheerder van het gebouw (de syndic/syndicus) een doorlopend mandaat krijgt op de algemene vergadering dat hem of haar toelaat om de onbetaalde kosten te kunnen laten recupereren via een incassobureau of deurwaarder. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de daaraan gekoppelde kosten verhaald kunnen worden op de wanbetaler.

Met zo’n mandaat kan de syndic dan zonder vertraging optreden wanneer een wanbetaling zich voordoet. Dit is zeker van belang omdat de syndic anders dient te wachten tot de volgende algemene vergadering vooraleer hij actie kan ondernemen.

De nieuwe Belgische wet die sinds september 2010 in voege is geeft ook een aantal nieuwe mechanismen voorzien m.b.t. wanbetalers:

  • De wet geeft het recht aan de andere mede-eigenaars om te weten te komen wie de wanbetalers in het gebouw zijn. Let wel, de syndicus dient enkel de identiteit van de wanbetalers vrij te geven wanneer er een gerechtelijke procedure gestart wordt. Desalniettemin kan het een goede zaak zijn dat wanbetalers zich niet meer kunnen verschuilen achter de wet op de privacy en bestaat er aldus wat meer sociale controle.
  • Het goed laten opvolgen van wanbetalers is belangrijk voor nog een andere reden. Met de nieuwe wet is het namelijk ook zo dat wanneer een appartement te koop wordt aangeboden geïnteresseerde kopers het recht hebben om te weten wat de toestand is m.b.t. wanbetalers. Met andere woorden, het aantal wanbetalers in uw gebouw zal wellicht een invloed gaan hebben op de prijs die u voor uw appartement zal kunnen krijgen.
  • Wanneer een wanbetaler zijn appartement verkoopt kan de syndicus rechtstreeks bij de notaris van de verkoper aankloppen om het uitstaande bedrag te recupereren.  Let wel, hiervoor schrijft de wet een zeer strak tijdschema van slechts enkele dagen voor. Het is daarom belangrijk dat de syndicus zo’n situatie van wel heel nabij opvolgt.

Wat zijn jullie ervaringen met wanbetalers?  Indien er hieromtrent vragen zijn, aarzel niet om hieronder een berichtje te posten.

Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: