Word je eigen syndicus

Word je eigen syndicus

Is een syndicus verplicht?Mede-eigenaars, die vaak voor het eerst geconfronteerd worden met hun syndicus, of waar er problemen zijn in hun appartementsgebouw stellen zich de vraag of een syndicus eigenlijk wel verplicht is.  Het antwoord op deze vraag is bepaald door de wetgeving op de mede-eigendom.

Wanneer het een onroerend goed betreft die onderdelen bevat die onverdeeld aan verschillende partijen behoren dan spreekt men in de wetgeving van een gedwongen mede-eigendom en is een syndicus verplicht.

Nu, wat bedoelt men eigenlijk met “onverdeeld”?

Wel, men spreekt van onverdeeldheid wanneer bepaalde onderdelen van een onroerend goed niet eenduidig aan één eigenaar toebehoren. Hierbij denken we bv. aan zaken zoals de inkomhal die toegang geeft tot de verschillende appartementen; een oprit die toegang geeft tot de verschillende garages of parkeerplaatsen. Het zijn met andere woorden zaken die men nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het eigendom, zoals het appartement of de garage. Het zijn deze zaken die onder andere door een syndicus beheerd moeten worden.

De Statuten van Mede-Eigendom

Normaal gezien wordt bij een gedwongen mede-eigendom door een notaris een authentieke akte verleden waarin de rechten en plichten van de mede-eigenaars van het mede-eigendom beschreven worden.  Deze overeenkomst, ook wel statuten van mede-eigendom genoemd, wordt u normaal gezien bezorgd bij de aankoop van uw appartement. Deze statuten beschrijven o.a. welk stemrecht (uitgedrukt in aandelen of quotiteiten) elke mede-eigenaar heeft ivm de beslissingen over deze zogenaamde onverdeelde zaken. Het bepaalt eveneens hoeveel u moet bijdragen in de kosten.

Een tip: als u niet meer zeker weet of u die statuten van mede-eigendom ontvangen hebt, of waar u die gelegd hebt, dan kunt u deze steeds opvragen in het hypotheekkantoor dat bevoegd is voor de regio waarin het pand gelegen is.

Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Wat zijn zijn de gevolgen als we toch geen syndicus aanstellen?

Het aanstellen van een syndicus is wettelijk verplicht en als dat niet gebeurd is, dan kan iedere belanghebbende (dit kan bv. een mede-eigenaar, een buur of een leverancier zijn die diensten levert aan uw gebouw) naar een vrederechter stappen en de rechter vragen een syndicus aan te duiden. Ook niet onbelangrijk is dat alle mede-eigenaars aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het ontbreken van een syndicus wanneer er zich problemen voordoen in het gebouw.

Een mogelijkheid die mede-eigenaars vaak over het hoofd zien…

… is dat iemand van de mede-eigenaars ook de rol van syndicus kan opnemen.  Op die manier kan men kosten besparen en zeker wanneer het een kleiner gebouw betreft van minder dan 20 appartementen is het een optie die het overwegen waard is. Ik heb ondertusen reeds verschillende mede-eigenaars begeleid om die rol op zich te nemen in hun gebouw en over het algemeen is men hierover zeer tevreden.

Wat zijn uw ervaringen met het beheer van het gebouw? Hebt u momenteel een syndicus? Bent u tevreden over het beheer? Overweegt u om zelf het beheer te gaan doen voor uw gebouw? Aarzel niet om hieronder te reageren.

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: