Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Syndicus Tarieven - Wat is redelijk?Het is soms wat koffiedik kijken of het tarief dat uw syndicus u aanrekent wel redelijk is. Veel mede-eigenaars klagen dat ze veel moeten betalen en er weinig voor terugkrijgen. Dit is in de meeste gevallen heel terecht, maar soms ook niet. In dit artikel worden de verschillende tariefsystemen uitgelegd, alsook waarom een goedkoop syndicus tarief achteraf niet altijd zo goedkoop blijkt te zijn.

Hoe kunt u te weten komen wat u betaalt voor uw syndicus?

Voor we in de verschillende tariefsystemen duiken, wil ik toch nog even uitleggen hoe u te weten kunt komen wat de kostprijs is van uw syndicus, omdat ik tijdens mijn gesprekken met mede-eigenaars al gemerkt heb dat men deze soms verwart met de maandelijkse lasten.  De maandelijkse lasten is het bedrag dat u betaalt per maand (soms ook wel per drie maanden) om alle kosten in uw VME te financieren. Hierin zit dus niet alleen de kostprijs van uw syndicus vervat maar ook bv. electriciteit van de gangen, onderhoud van de lift, enz. Om te weten te komen wat de kostprijs van uw syndicus juist is moet u er uw afrekening bijnemen en alle elementen met betrekking tot zijn beheerskosten optellen. Die beheerskosten kunt u dan delen door het aantal maanden waarop de afrekening betrekking heeft en dan hebt u de effectieve kosten gevonden per maand.

Verschillende tariefsystemen

Er zijn twee soorten tarieven die gehanteerd worden door syndici in België. Er is de forfaitaire vergoeding en er is de basis+uurloonvergoeding:

  • De forfaitaire vergoeding is een prijs die het volledige beheer bevat. Wat daar vaak niet inzit zijn beheerskosten die ontstaan zijn door toedoen van de mede-eigenaars. Bijvoorbeeld wanneer de syndicus een tweede jaarlijkse algemene vergadering moet organiseren omdat er onvoldoende mede-eigenaars aanwezig waren op de eerste vergadering. Bij gebouwen met minder dan 10 appartementen rekent men hier al gauw een vergoeding van 200-300 EUR per maand, te verdelen over de verschillende mede-eigenaars. Wanneer het gebouw meer dan 10 appartementen omvat dan werkt met een maandelijkse kost per mede-eigenaar van 18-25 EUR.
  • De basis+uurloonvergoeding vertrekt van een minimale basis zoals de administratie (afrekeningen maken, leveranciers betalen en het beleggen van de jaarlijkse gewone algemene vergadering) en daar bovenop komt dan telkens wanneer er een interventie gedaan moet worden (bv. laten uitvoeren van werken, verzamelen van offertes, beleggen van een bijzondere vergadering) nog een extra uurloon er bovenop.  In deze gevallen is de kostprijs van de minimale basis rond de 15 EUR per maand. Daar bovenop komt dan nog eens het uurloon dat vaak tussen de 50 tot 80 EUR ligt. Weekendtarieven liggen vaak nog een stuk hoger tot 120 EUR.

Hoewel het basis+uurloonvergoedingssysteem er op het eerste zicht aanzienlijk goedkoper lijkt, blijkt dit in de praktijk vaak achteraf een ander verhaal. Eigenlijk weet men met het basis+uurloonvergoedingssysteem dus niet altijd goed waaraan men begint omdat het moeilijk is om in te schatten hoeveel uurloonprestaties er bovenop zullen komen.

Waarom zijn deze tarieven zo hoog?

Voor men een uitspraak kan doen of de tarieven hoog zijn, moet men eigenlijk evalueren wat men ervoor in de plaats krijgt.  Een klacht die ik reeds meerdere malen gehoord heb van mede-eigenaars is dat heel wat werk dat eigenlijk door de syndicus gedaan moet worden, doorgeschoven wordt op de raad van mede-eigendom of de mede-eigenaars.  In dat geval zijn de tarieven inderdaad hoog omdat men er zeer weinig voor terugkrijgt.

Syndicus Kiezen

Syndicus Kiezen

Waarom speelt er weinig concurrentie in deze sector?

Een ander probleem is dat de concurrentie weinig speelt in deze sector.  Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV in het kort) heeft jarenlang “aanbevolen tarieven” aan syndici gegeven.  Ze zijn hiervoor in 2010 veroordeeld door de Europese raad van mededinging omdat dit de concurrentie kan belemmeren.  Hoewel het BIV er afstand van genomen heeft, worden deze “aanbevolen tarieven” vandaag jammer genoeg nog steeds gebruikt door sommige beroepssyndici. Sommigen verwijzen vandaag zelfs nog steeds openlijk naar deze tarieven.

Een alternatief voor lagere kosten

Veel mede-eigenaars besluiten dan ook het beheer zelf te doen om zo minder syndicus kosten te hebben. Om u een idee te geven, vandaag wordt 1 op de 5 gebouwen door een mede-eigenaar beheerd. Ik heb zo reeds verschillende mede-eigenaars in gebouwen geholpen om het beheer zelf te gaan doen.

Wat is uw mening?

Wat is uw mening over de tarieven van uw syndicus? Vindt u dat u waar voor uw geld krijgt? Waarom wel of waarom niet?

Als u dit artikel interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres: