Mag in het reglement van interne orde onderscheid gemaakt worden tussen eigenaars en huurders?

Word je eigen syndicus

1.73K keren bekekenRaad van Mede-Eigendomhond honden Huisdieren

Beste,

In onze residentie is zeer veel overlast van een huurder met 3 honden. (geluidsoverlast, urine en uitwerpselen, …). In het reglement van interne orde wordt vermeldt dat huisdieren gedoogd worden, maar dat door een eenvoudige meerderheid bij overlast het huisdier kan ‘weggestemd’ worden.

Echter ben ik er niet van overtuigd dat na een stemming waarbij de meerderheid stemt om het huisdier(en) te verwijderen, zo eenvoudig is om dit effectief voor elkaar te krijgen.

Daarom vraga ik mij af of het wettelijk is om in het reglement van interne orde onderscheid te maken tussen een eigenaar of een huurder. Hiermee zouden wij huisdieren voor eigenaars willen toestaan (er zijn al verschillende eigenaars met honden waar geen overlast van komt), maar voor huurders willen verbieden (om in de toekomst gelijkaardige situaties te vermijden).

Is dit toegestaan? Tips om deze situatie aan te pakken?

lebragard Vraag beantwoord augustus 16, 2023

Daarom vraga ik mij af of het wettelijk is om in het reglement van interne orde onderscheid te maken tussen een eigenaar of een huurder.

Neen , kan niet is onwettig…..”gelijkheidsbeginsel” is van toepassing , maw geen verschil tss huurder en eigenaar bewoner….zijn allen bewoners van het gebouw met rechten en plichten.

TIP: kordaat en krachtig optreden = eigenaar verhuurder overtuigen van het probleem = agendapunt volgende AV = huisdieren laten verwijderen conform bepalingen in het RIO en/of NU reeds huurder oproepen vredegerecht , overlast/burenruzie…..

lebragard Vraag beantwoord augustus 10, 2023

Een veel voorkomend probleem, in de praktijk dikwijls niet oplosbaar. Overlast gebeurt immers niet alleen door luidruchtige huisdieren.

Onderscheid tussen huurders & eigenaars in RIO kan inderdaad (uiteraard) niet.

Hierover een stemming doen in een AV is helemaal niet nodig. Wat je best doet, een aantal eigenaars verzamelen, handtekening laten zetten om overlast te bewijzen en naar de syndicus sturen. Indien die er niets aan doet, ga je met de bewijzen naar de vrederechter. Goed documenteren dan: handtekeningen, mails, … Maar het kan evengoed zijn dat je van een kale kermis terugkomt …

Cui Bono Vraag beantwoord augustus 11, 2023

Het RIO is duidelijk en kan wel degelijk afgedwongen worden….

Wat huisdieren betreft inderdaad dikwijls een bron van ellende veroorzaakt (meestal) door het “baasje” de eigenaar van het huisdier !

Vredegerecht nr. 08A867, 30 april 2008 T.App. 2009, afl. 4, 44.

“De rechtbank is van oordeel dat het verbod op het houden van huisdieren een beperking inhoudt van de persoonlijke autonomie en bijgevolg moet getoetst worden aan de criteria van artikel 8 EVRM. Dit maakt dat de beperking van een recht een legitiem doel moet dienen en dat deze beperking steeds in verhouding staat met het beoogde doel en daartoe noodzakelijk moet zijn (M. dambre, B. hubeau en S. Stijns, Handboek algemeen huurrecht, die Keure, 2006, p. 108-110).
Een van de gevolgen van appartementsmede-eigendom is dat men in de eigen flat niet ongeremd kan doen en laten wat men wil. Bij een dergelijke mede-eigendom moet de bewoner rekening houden met de beperkingen die uit de mede-eigendom en de nabijheid van de naburige privégedeelten voortvloeien. De individuele belangen staan tegenover het collectieve belang zodat de individuele rechten mogen ingeperkt worden ten behoeve van het collectieve belang (R. Timmermans, Appartement en recht, Handboek appartementsrecht, deel 1, II.R-339-340; R. Timmermans, “Het houden van huisdieren in flatgebouwen en het grondrecht op woongenot”, T.App. 2005, 2

Het hier nagestreefde collectieve belang is het streven naar rust. Het recht op rust voor de medebewoners valt evenzeer onder de bescherming van artikel 8.1. EVRM. Daartoe hoort het weren van huisdieren die lawaai (kunnen) maken of ander storend gedrag kunnen vertonen.
Bijkomend wordt op die manier verhinderd dat de gemene delen beschadigd/bevuild worden wat niet ondenkbaar is wanneer men (bijvoorbeeld) honden in een appartementsgebouw toelaat. Dit maakt dat er een legitiem doel nagestreefd wordt.
De rechtbank is daarbij van oordeel dat in onderhavig concreet geval het opleggen van een algemeen verbod de enige mogelijke oplossing is en bijgevolg niet disproportioneel is.
Een gedoogbeleid waarbij men enkel kan optreden in geval van overlast (burenhinder) biedt immers te weinig waarborgen. Dergelijke situatie geeft aanleiding tot bewijsmoeilijkheden (gezien de bovenmatige last moet bewezen worden) waarbij de praktijk leert dat het moeilijk is om ter zake snel tot een (definitieve) oplossing te komen waardoor het rustig genot voor de andere bewoners gedurende al te lange tijd gestoord wordt. Dit is trouwens duidelijk de reden geweest voor verweerster om een volledig verbod in te lassen.” (Vred. Veurne nr. 08A867, 30 april 2008 T.App. 2009, afl. 4, 44.)

lebragard Posted new comment augustus 11, 2023

in uw RIO staat : In het reglement van interne orde wordt vermeldt dat huisdieren gedoogd worden, maar dat door een eenvoudige meerderheid bij overlast het huisdier kan ‘weggestemd’ worden.
Agendapunt indienen (AV of BAV) en beslissen dat het huisdier moet verwijderd worden. Indien men niet akkoord is kan de huurder/hond beroep doen op de vrederechter….is het huisdier niet weg kan de VME verzoek doen bij de vrederechter om het huisdier te verwijderen.
(ideaal scenario is dat u ook de huisbaas/eigenaar mee hebt in het verhaal van de overlast.)

Stijn,  22h19 , 14 Augustus 2023,

Bij burengeschillen (intern vme) kan (gedeeltelijk afhankelijk van eigen motivatie en inzicht,  visie) de wijkinspecteur een remediëren,  intervenierende,  probleemoplossende rol invullen, soms beter een neutrale integere tussen persoon dan langdurige hoogoplopende blijvende twisten in vme of zelfs juridische procedures , denk en brein erover aub achting mvg 

Overlast dient passend geremedieerd , anderzijds:

De verdraagzaamheid in maatschappij en samenleving (vme) mag best wat toleranter ons inziens en ervaring,… decenia lang,…

Bewoonster Vraag beantwoord augustus 15, 2023

23h20, 

@# Stijn,  Lebragard,  Gui Bono, 

Discriminatie huurder/eigenaar kan uiteraard niet aansluitend, ondersteunend hogeropgeleide post .

(In)tolerantie,…huisdier (en) ligt juridisch toch een stuk complexer en moeilijker,…daar tgv Europese regelgeving een huisdier (dewelke wel geen objectief aantoonbare overlast levert,  akkoord),…als een volwaardig gezinslid beschouwd word,  soms (niet altijd) zijn eigenaar-huurder uitsluitingsclausules ivm huisdieren dan ook tevens,…totáál,…onwettig en zéér gemakkelijk juridisch te ontwrichten! Bezint eer ge begint aub?

Bewoonster Vraag beantwoord augustus 15, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This