fbpx

Wat kan ondernomen worden tegen syndicus die opzettelijk foutieve rekeningen aan AV voorlegt?

Word je eigen syndicus

42 keren bekekenBoekhouding VME

Op de laatste AV kregen twee kandidaat RC voldoende stemmen (50+1). Die met de meeste stemmen werd aangeduid als RC. In maart 2020 zag deze boekhouder af van zijn opdracht omwille van de verhoogde werkdruk wegens corona.
De syndicus kreeg de vraag van de RVM om de tweede kandidaat aan te stellen, maar weigerde dit. Hij stelde een ander boekhoudkantoor aan en wil niet meedelen wie. De rekeningen puilen uit van de fouten, maar de syndicus wil deze niet corrigeren. De RC kan onmogelijk alle fouten vinden.

Vraag beantwoord

De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen het wettelijk kader: wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )

Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:

http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Ook:

B.W. Art. 577-10 § 3, § 4

B.W. Art. 577-8 § 4 3 °

Parafrasering: syndicus voert de beslissingen AV  uit.

“…kreeg de vraag van de RVM om de tweede kandidaat…”

Het gaat hier dus niet om een beslissing van de AV, sensu stricto.

In de door u geschetste situatie zou de betere synndicus wel gevolg geven aan de vraag van de RvME..

 “De RC kan onmogelijk alle fouten vinden.”

 

Verwarrend. Wie wordt hier bedoeld? De eerste CvR vermits de tweede niet door u gekend is.

U vraagt de CvR best een tussentijds rapport te richten aan VME en mede-eigenaars.

Dit kan dan gebruikt worden om klachten te formuleren.

Vraag beantwoord

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :

”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante

http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding

Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.

Opvolging klacht B.I.V. ?

Zie :

http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)

Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.

Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.

Illustratie:

https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This