nog steeds niet duidelijk wie eerst moet betalen

Word je eigen syndicus

167 keren bekekenVerzekeringen

Ik heb een schadegeval door lek in de keukenafvoer bij mijn bovenbuur (verhuurd appartement). De lek is is hersteld, maar door waterinsijpeling in mijn appartement (water kwam door spot in de living) is mijn verlichting stuk en moet die vervangen worden. Ik had ook een kortsluiting waardoor er en explosie was in mijn zekeringskast (een aantal zekeringen zijn vervangen). De verlichting hangt er nog steeds niet.

Toch stuurde mijn Syndicus (Beheer van Amerikalei in Antwerpen) mij een mail deze facturen om per direct te betalen voor vervanging verlichting, hoewel ik toch niet aansprakelijk ben voor de schade.

Vervolgens kreeg ik van Induver Antwerpen Claims Advisor ook nog te horen of ik hun de factuur kon bezorgen van de herstelling in het appartement boven mij. Misschien verwachten ze ook dat ik die betaalde.

Volgens mijn verzekeringsmakelaar moet de blokpolis van ons gebouw de schade vergoeden.

Ik moet dus geen enkele factuur betalen?

In het verleden had ik ook al schade van bovenliggend appartement. Ik had toen zelf eerst betaald en vervolgens wou dezelfde eigenaar mij niet vergoeden.

Wie moet nu wat betalen: de eigenaar van het bovenliggende appartement?

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden

1 Antwoord

lebragard8.11K Posted 6 dagen geleden 0 Comments

Vreemde gang van zaken .

De blokpolis van het gebouw dient uw schade te vergoeden , expert ter plaatse , offerte herstelwerken , onrechtstreekse verliezen doorrekenen ect….

Syndicus moet bewarend optreden en kan u tot niets verplichten mbt. uw geleden schade , deze moet vergoed worden door de blokpolis.

Verzekering en franchise , Monster van Loch Ness ……

In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.

De conclusie is dat ” de schadeveroorzaker ” steeds de franchise draagt.
Kan evenwel
niet aangetoond worden dat een “appartementseigenaar” de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen. Ligt een huurder aan de basis van een schade en kan de vrijstelling niet via de verzekeraar van de huurder gerecupereerd worden, dan zal de syndicus de vrijstelling ten laste van de “eigenaar van het verhuurde appartement” leggen. Vervolgens dient de eigenaar dan verhaal op zijn huurder uit te oefenen, desgevallend door afhouding van de franchise van de huurwaarborg.

In geval van betwisting zal de syndicus  het franchise-vraagstuk door de algemene
vergadering laten beslechten zodat aldaar, met volstrekte meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, beslist wordt wie uiteindelijk de vrijstelling hoeft te dragen. Tegen deze laatste beslissing bestaat uiteraard verhaal bij de rechtbank open (art. 577-9, & 2 B.W.).

(Bron: De verzekering van flatgebouwen – R. Timmermans & A. Cauwenbergh – Uitgeverij KLUWER)

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

De syndicus blijft beweren dat ik de schade eerst moet betalen. Er kon geen expert gestuurd worden omdat het lek dringend hersteld moest worden. Zondagavond heb ik het lek vastgesteld omdat ik in het weekend weg was en de syndicus heeft pas iemand gestuurd op woensdag, veel te laat dus.

Een keukenafvoer is toch een gemeenschappelijk deel of niet?

Toen men bezig was het lek te herstellen had ik een explosie en kortsluiting in mijn zekeringskast met stroompanne. Ik heb daarop de syndicus gebeld waarop die een electricien stuurde. Die heeft dan gedeeltelijk de belangrijkste zekeringen vervangen. Later is men nog teruggekomen om bijkomende zekeringen te vervangen. De verlichting kon die woensdag niet vervangen worden. De spot die er hing is stuk en moet nog vervangen worden door een ander armatuur.

Nu had ik al een afspraak gemaakt om die te laten hangen, maar die afspraak is al 3 keer niet doorgegaan omdat ze andere plannen hadden, het verkeerde armatuur besteld hadden en de derde keer omdat ik nog steeds niet betaald had. Ik vind niet dat ik eerst moet betalen. Moet de VME de rekeningen betalen en keert de blokpolis uit of moet de eigenaar van het bovenliggende appartement mijn schade eerst betalen?

Hierover is er een twist ontstaan tussen de syndicus en mij. De werken aan de verlichting zouden deze week doorgaan. De dag ervoor belde men dat men niet kwam omdat ik nog geen enkele factuur betaald heb. Ik snap het niet goed. Ik heb hierin toch geen enkele aansprakelijkheid? Wat moet ik nu doen?

Is mijn geval nr. 2 en moet VME eerst betalen?

De syndicus zegt dat de facturen gericht zijn aan mij en de herstelling van mijn zekeringskast is gebeurd in mijn appartement (dus privatief gedeelte). De facturen zijn gericht eerst aan VME met vervolgens mijn naam erna? Is het normaal dat ik dus eerst moet betalen? De franchise kan toch nooit voor mij zijn en als ik ze van mijn bovenbuur moet recupereren ontvang ik zeker weer geen geld. Dat weet ik zeker.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Registreren of Aanmelden
Laat u informeren…
Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.

Email Adres

Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!
Het beheer zelf doen?
Problemen in Uw Gebouw?
Bent u Syndicus?
Gemaakt met ?? in de Kempen – © Copyright 2011 – 2023 door AppLaunchLab – GebruiksvoorwaardenPrivacycookiebeleid\”>Cookiebeleid – Cookies beheren

Download deze Gids

  • Email*
  • Handleiding Syndicus Kiezen

Price:

×

Download deze Gids

Cui Bono Vraag beantwoord september 11, 2023

4h45 , 9/9/2023,

Nadine Janssens12 17 uren geleden

Ik heb een schadegeval door lek in de keukenafvoer bij mijn bovenbuur (verhuurd appartement).

U bent dus duidelijk slachtoffer van “derden” in deze casus een mede eigenaar

De lek is is hersteld, maar door waterinsijpeling in mijn appartement (water kwam door spot in de living) is mijn verlichting stuk en moet die vervangen worden.

Help je tijdelijk uit de nood met een losse aansluiting vanuit stopcontact aub?

Ik had ook een kortsluiting waardoor er en explosie was in mijn zekeringskast (een aantal zekeringen zijn vervangen).

“Een aantal” : ? Probeer elke kring weer werkende te krijgen, met de nog werkende zekeringen of zo nodig nieuwe, werk kring per kring aub?

De verlichting hangt er nog steeds niet.

Wacht tijdelijk van investeren en repareren tot er (meer) juridische duidelijkheid is (binnen de vme) aub?

Toch stuurde mijn Syndicus (Beheer van Amerikalei in Antwerpen) mij een mail deze facturen om per direct te betalen voor vervanging verlichting,

Wie gaf opdracht tot vervanging privatieve verlichting aub?

hoewel ik toch niet aansprakelijk ben voor de schade.

We delen jouw mening / overtuiging hierin en treden je bij

Vervolgens kreeg ik van Induver Antwerpen Claims Advisor ook nog te horen of ik hun de factuur kon bezorgen van de herstelling in het appartement boven mij. Misschien verwachten ze ook dat ik die betaalde.

Verwijs naar de betreffende eigenaar en de gebouwbeheerder syndicus aub?

Volgens mijn verzekeringsmakelaar moet de blokpolis van ons gebouw de schade vergoeden.

Dit is normaal zo, steeds opletten met verzekeringen echter, maak een afspraak met jouw private verzekeringsagent erbij ten kantore van de verzekeringsmakelaar dewelke de gebouwblokpolis beheerd aub?

Ik moet dus geen enkele factuur betalen?

Normaal dient u niet te betalen daar u slachtoffer bent en geen dader in deze

In het verleden had ik ook al schade van bovenliggend appartement. Ik had toen zelf eerst betaald en vervolgens wou dezelfde eigenaar mij niet vergoeden.

aub niet zelf eerst betalen, eerst juridische duidelijkheid geschreven op papier!) dan pas werk pdrzcht dan pas aan de rtegenpatij, : je bovenbuur, syndicus of verzekeraar om te betalen!

Behelp je tijdelijk zo noodzakelijk met noodoplossoijgen maar investeer niet op eigen houtje zonder geschreven duidelijkheid vooraf aub?

Wie moet nu wat betalen: de eigenaar van het bovenliggende appartement?

De bovenbuur dient zijn franchise vrijstelling direct te betalen de verzekeraar het resterende, aan de prive verzekering van de eigenaar boven je en de verzekeraar van de gebouw blokpolis onder elkaar uit te maken wie welk deel stuk !

Helpt dit je wat verder aub?

Mede Eigenaar, Aandeelhouder vennoot bestuurder zaakvoerder

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden

1 Antwoord

lebragard8.11K Posted 6 dagen geleden 0 Comments

Vreemde gang van zaken .

De blokpolis van het gebouw dient uw schade te vergoeden , expert ter plaatse , offerte herstelwerken , onrechtstreekse verliezen doorrekenen ect….

Syndicus moet bewarend optreden en kan u tot niets verplichten mbt. uw geleden schade , deze moet vergoed worden door de blokpolis.

Verzekering en franchise , Monster van Loch Ness ……

In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.

De conclusie is dat ” de schadeveroorzaker ” steeds de franchise draagt.
Kan evenwel
niet aangetoond worden dat een “appartementseigenaar” de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen. Ligt een huurder aan de basis van een schade en kan de vrijstelling niet via de verzekeraar van de huurder gerecupereerd worden, dan zal de syndicus de vrijstelling ten laste van de “eigenaar van het verhuurde appartement” leggen. Vervolgens dient de eigenaar dan verhaal op zijn huurder uit te oefenen, desgevallend door afhouding van de franchise van de huurwaarborg.

In geval van betwisting zal de syndicus  het franchise-vraagstuk door de algemene
vergadering laten beslechten zodat aldaar, met volstrekte meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, beslist wordt wie uiteindelijk de vrijstelling hoeft te dragen. Tegen deze laatste beslissing bestaat uiteraard verhaal bij de rechtbank open (art. 577-9, & 2 B.W.).

(Bron: De verzekering van flatgebouwen – R. Timmermans & A. Cauwenbergh – Uitgeverij KLUWER)

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

De syndicus blijft beweren dat ik de schade eerst moet betalen. Er kon geen expert gestuurd worden omdat het lek dringend hersteld moest worden. Zondagavond heb ik het lek vastgesteld omdat ik in het weekend weg was en de syndicus heeft pas iemand gestuurd op woensdag, veel te laat dus.

Een keukenafvoer is toch een gemeenschappelijk deel of niet?

Toen men bezig was het lek te herstellen had ik een explosie en kortsluiting in mijn zekeringskast met stroompanne. Ik heb daarop de syndicus gebeld waarop die een electricien stuurde. Die heeft dan gedeeltelijk de belangrijkste zekeringen vervangen. Later is men nog teruggekomen om bijkomende zekeringen te vervangen. De verlichting kon die woensdag niet vervangen worden. De spot die er hing is stuk en moet nog vervangen worden door een ander armatuur.

Nu had ik al een afspraak gemaakt om die te laten hangen, maar die afspraak is al 3 keer niet doorgegaan omdat ze andere plannen hadden, het verkeerde armatuur besteld hadden en de derde keer omdat ik nog steeds niet betaald had. Ik vind niet dat ik eerst moet betalen. Moet de VME de rekeningen betalen en keert de blokpolis uit of moet de eigenaar van het bovenliggende appartement mijn schade eerst betalen?

Hierover is er een twist ontstaan tussen de syndicus en mij. De werken aan de verlichting zouden deze week doorgaan. De dag ervoor belde men dat men niet kwam omdat ik nog geen enkele factuur betaald heb. Ik snap het niet goed. Ik heb hierin toch geen enkele aansprakelijkheid? Wat moet ik nu doen?

Is mijn geval nr. 2 en moet VME eerst betalen?

De syndicus zegt dat de facturen gericht zijn aan mij en de herstelling van mijn zekeringskast is gebeurd in mijn appartement (dus privatief gedeelte). De facturen zijn gericht eerst aan VME met vervolgens mijn naam erna? Is het normaal dat ik dus eerst moet betalen? De franchise kan toch nooit voor mij zijn en als ik ze van mijn bovenbuur moet recupereren ontvang ik zeker weer geen geld. Dat weet ik zeker.

A_Bldng Vraag beantwoord september 9, 2023

5h20, 9/9/2023,

De syndicus blijft beweren dat ik de schade eerst moet betalen.

Neen, syndicus heeft ongelijk in deze!

Er kon geen expert gestuurd worden omdat het lek dringend hersteld moest worden.

“Dringendheid” is hier relatief, door de watertoevoer van de oorzaak dicht te draaien, hier enkel jouw bovenbuur, gebouw en alle anderen buren ondervinden geen last, kon “tijd” gekocht worden om vooraf duidelijkheid te verschaffen, Syndicus kan en mag en moet bij hoogdringendheid bewarende maatregelen nemen zoals iemands zij privatief watertoevoer (desnoods mbv brandweer en politioneel!) (laten) dicht draaien, het wel erg gemakzuchtige snel werkorders geven (door u en syndicus) dient veel zuiniger en meer bewust en bedacht mee omgesprongen & we zien achteraf wel wie wat betaald,…!? 

Zondagavond heb ik het lek vastgesteld omdat ik in het weekend weg was en de syndicus heeft pas iemand gestuurd op woensdag, veel te laat dus.

Een keukenafvoer is toch een gemeenschappelijk deel of niet?

Gedeeltelijk privatief, gedeeltelijk gemeenschap,… discussie (her)begint,..

Toen men bezig was het lek te herstellen had ik een explosie en kortsluiting in mijn zekeringskast met stroompanne. Ik heb daarop de syndicus gebeld

Je had beter voorlopig de syndicus gerust gelaten en eventueel je prive elektricien gecontacteerd aub?

waarop die een electricien stuurde. Die heeft dan gedeeltelijk de belangrijkste zekeringen vervangen. Later is men nog teruggekomen om bijkomende zekeringen te vervangen.

Je had beter rustig zelf de diagnose gedaan : welke kringen zijn aan nieuwe zekeringe toe, verbang zelf kring per kring en indien bijstan,d nodig is verresit is dn door joux priv electricien en niet via de syndicus en hebouw gemeenschap

De verlichting kon die woensdag niet vervangen worden. De spot die er hing is stuk en moet nog vervangen worden door een ander armatuur.

Nu had ik al een afspraak gemaakt om die te laten hangen, maar die afspraak is al 3 keer niet doorgegaan omdat ze andere plannen hadden, het verkeerde armatuur besteld hadden en de derde keer omdat ik nog steeds niet betaald had. Ik vind niet dat ik eerst moet betalen.

Je moet niet eerst betalen maar je moet ook niet (in paniek) onmiddelijke werkorders geven of eisen aub,!?

Moet de VME de rekeningen betalen en keert de blokpolis uit of moet de eigenaar van het bovenliggende appartement mijn schade eerst betalen?

Hierover is er een twist ontstaan tussen de syndicus en mij. De werken aan de verlichting zouden deze week doorgaan. De dag ervoor belde men dat men niet kwam

De dag ervoor belde men dat men niet kwam

Wie is “men” : syndicus, aannemer, electricien van de vme ?

omdat ik nog geen enkele factuur betaald heb. Ik snap het niet goed. Ik heb hierin toch geen enkele aansprakelijkheid? Wat moet ik nu doen?

Is mijn geval nr. 2 en moet VME eerst betalen?

De syndicus zegt dat de facturen gericht zijn aan mij en de herstelling van mijn zekeringskast is gebeurd in mijn appartement (dus privatief gedeelte). De facturen zijn gericht eerst aan VME met vervolgens mijn naam erna? Is het normaal dat ik dus eerst moet betalen? De franchise kan toch nooit voor mij zijn en als ik ze van mijn bovenbuur moet recupereren ontvang ik zeker weer geen geld. Dat weet ik zeker.

A_Bldng Vraag beantwoord september 9, 2023

Aan de vraagsteller , wat u moet doen is onmiddellijk uw verzekering aanspreken nml. uw inboedelverzekering en maak gebruik van uw rechtsbijstandverzekering.

Vraag aan de syndicus dat de gevolgschade die u hebt ASAP dient vergoed te worden mbt. de blokpolis.

lebragard Vraag beantwoord september 9, 2023

Gekende problematiek uiteraard. Indien u op de syndicus moet wachten, werkt uw lamp na een maand misschien nog niet. Desnoods zelf de verzekering van de blokpolis 10x per dag bellen zodat de onkosten vergoed worden. Theoretisch verloopt dat via de syndicus en de bankrekening van de VME, in de praktijk ook wel via de eigenaar zelf.

Belangrijker is dat het probleem in bovenliggend appartement aangepakt wordt (meestal afkitting van douche/bad). Lekdetectie door de verzekering? Bij een herhaald schadegeval waarbij de verzekering vaststelt dat er niets gedaan wordt aan de oorzaak, kan zij zich terugtrekken.

Cui Bono Vraag beantwoord september 11, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This