wie betaalt geleden schade?

Word je eigen syndicus

345 keren bekekenVerzekeringen

Ik heb een schadegeval door lek in de keukenafvoer bij mijn bovenbuur (verhuurd appartement). De lek is is hersteld, maar door waterinsijpeling in mijn appartement (water kwam door spot in de living) is mijn verlichting stuk en moet die vervangen worden. Ik had ook een kortsluiting waardoor er en explosie was in mijn zekeringskast (een aantal zekeringen zijn vervangen). De verlichting hangt er nog steeds niet.

Toch stuurde mijn Syndicus (Beheer van Amerikalei in Antwerpen) mij een mail deze facturen om per direct te betalen voor vervanging verlichting, hoewel ik toch niet aansprakelijk ben voor de schade.

Vervolgens kreeg ik van Induver Antwerpen Claims Advisor ook nog te horen of ik hun de factuur kon bezorgen van de herstelling in het appartement boven mij. Misschien verwachten ze ook dat ik die betaalde.

Volgens mijn verzekeringsmakelaar moet de blokpolis van ons gebouw de schade vergoeden.

Ik moet dus geen enkele factuur betalen?

In het verleden had ik ook al schade van bovenliggend appartement. Ik had toen zelf eerst betaald en vervolgens wou dezelfde eigenaar mij niet vergoeden.

Wie moet nu wat betalen: de eigenaar van het bovenliggende appartement?

lebragard Vraag beantwoord augustus 30, 2023

Vreemde gang van zaken .

De blokpolis van het gebouw dient uw schade te vergoeden , expert ter plaatse , offerte herstelwerken , onrechtstreekse verliezen doorrekenen ect….

Syndicus moet bewarend optreden en kan u tot niets verplichten mbt. uw geleden schade , deze moet vergoed worden door de blokpolis.

Verzekering en franchise , Monster van Loch Ness ……

In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.

De conclusie is dat ” de schadeveroorzaker ” steeds de franchise draagt.
Kan evenwel
niet aangetoond worden dat een “appartementseigenaar” de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen. Ligt een huurder aan de basis van een schade en kan de vrijstelling niet via de verzekeraar van de huurder gerecupereerd worden, dan zal de syndicus de vrijstelling ten laste van de “eigenaar van het verhuurde appartement” leggen. Vervolgens dient de eigenaar dan verhaal op zijn huurder uit te oefenen, desgevallend door afhouding van de franchise van de huurwaarborg.

In geval van betwisting zal de syndicus  het franchise-vraagstuk door de algemene
vergadering laten beslechten zodat aldaar, met volstrekte meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, beslist wordt wie uiteindelijk de vrijstelling hoeft te dragen. Tegen deze laatste beslissing bestaat uiteraard verhaal bij de rechtbank open (art. 577-9, & 2 B.W.).

(Bron: De verzekering van flatgebouwen – R. Timmermans & A. Cauwenbergh – Uitgeverij KLUWER)

lebragard Vraag beantwoord augustus 30, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This