fbpx

Lasthebber en Raad van Mede-Eigendom

Word je eigen syndicus

547 keren bekekenRaad van Mede-EigendomLasthebber

Goede morgen,

Mag een LASTHEBBER , niet-eigenaar, zich op de AV verkiesbaar stellen , om deel uit te maken van de Raad van Mede-Eigendom?
Mvg,

B.W. Art. 577-8/1 § 1 (versie 2018)

 

“…Die raad ,…artikel 577-8/2. …

 

Grondig herlezen van dit wetsartikel brengt ook u tot de conclusie: NEEN.

 

Het hoort tot de taak van de syndicus, in het kader van zijn algemene voorzorgsplicht, ofwel dit agendapunt niet op te nemen ofwel de AV te wijzen op de onwettelijkheid ervan.

 

 

Steeds nuttig :

 

Herlees uw basisakte, RIO, syndicusovereenkomst en de notulen van de jongste vergaderingen.

https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/nieuwe-praktische-gids-voor-toekomstige-mede-eigenaars

https://issuu.com/orisnv/docs/brochure_mede-eigendom_v6/1?ff

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_burgerlijk_wetboek_versie_01.01.2019_0.pdf

correct , volledig antwoord van dilbeccha : neen

en

Het hoort tot de taak van de syndicus, in het kader van zijn algemene voorzorgsplicht, ofwel dit agendapunt niet op te nemen ofwel de AV te wijzen op de onwettelijkheid ervan.

In ons gebouw werd wel een lasthebber, niet mede-eigenaar, aangesteld als lid van de RME.

Krijgt deze beslissing kracht van gewijsde omdat de termijn om hiertegen in beroep te gaan verstreken is.

Zijn de beslissingen genomen op een BAV waar deze persoon optrad als lid van de RME rechtsgeldig ? Een aantal items waarover werd beslist werden op verzoek van deze RME op de agenda geplaatst, dit staat ook duidelijk zo vermeld op de agenda.

 

 

De wet appartementsmede-eigendom 2010-2018 is burgerlijk recht, geen strafrecht.

 

Om sommige zaken in goede orde te brengen zal dan ook de vrederechter aangesproken moeten worden, indien overreden van de “foutieve “partij niet helpt.

 

 

Op een ander forum loopt er nu een homerische discussie over “kracht van gewijsde”. Wij hebben onze bedenkingen over het (mis/ge)bruik van dit juridisch begrip.

 

 

Wanneer agendapunten door een onwettelijk samengestelde RvME aan de syndicus doorgegeven worden en door hem opgenomen worden in de bijeenroeping zal dit “onder de radar” blijven.

 

Zijn de beslissingen genomen op een BAV waar deze persoon optrad als lid van de RME rechtsgeldig ?”

 

Wij durven hopen dat de bedoelde persoon aan de AV deelnam op grond van een volmacht gegeven door een mede-eigenaar.

Zo niet gaat het om een onwettige vergadering en zal u de vernietiging van de beslissingen ervan vlot verkrijgen, zeker voor de agendapunten waarin zijn stemgedrag beslissend was.

 

 

 

Eigenlijk gaat het hier meer om de rol van de beroepssyndicus.

 

Welke zin heeft het dat de wetgever een beroepsgroep een monopolie geeft als deze zelfs niet in staat is eenvoudigweg de wet en zijn deontologie in de praktijk na te leven en te doen naleven?

Hanteert de beroepsgroep bij fouten het voorgeschreven tuchtrecht?

 

 

Tot slot:

 

B.W. Art. 577-8/1 (versie 2018)

 

De voorwaarden tot mogelijkheid lid RvME zijn blijkbaar versoepeld.

 

 

Alvorens uw vragen te beantwoorden , volgende afweging : de syndicus had vooraf de AV moeten informeren dat een “lasthebber” niet kan benoemd worden tot lid van de raad.    (…Die raad ,…artikel 577-8/2. …)

Om die reden heeft de AV een onregelmatige , onrechtmatige beslissing genomen. Let op dit wil niet zeggen dat de syndicus alleen in de fout ging maar ook de VME. Er moet toch verwacht worden dat de leden van de VME “enige” notie hebben over de appartementswet en weten waar ze mee bezig zijn!!  Een syndicus daarintegen moet deze materie “meester” zijn.

Uw vragen:

Krijgt deze beslissing kracht van gewijsde omdat de termijn om hiertegen in beroep te gaan verstreken is.

Ja…. en  helaas wordt dit onderwerp “kracht van gewijsde” door de deskundigen op dit forum ontweken , waarom deze rond de “pot” blijven draaien is dan de vraag…..

Een andere deskundige mede-eigendom , geeft duidelijk en in niet mis te verstane bewoording aan dat :

Citaat , deskundige mede-eigendom Leyseele , (objectief en belangeloos)

wanneer de AV een beslissing neemt, ook al zou deze indruisen tegen de wet , het gaat m.a.w om een onrechtmatige, onregelmatige of bedrieglijke beslissing en deze niet (met succes) in rechte wordt aangevochten, dan verkrijgt deze beslissing na 4 maanden kracht van gewijsde. Zij wordt alsdan tegenover alle mede-eigenaars definitief en onaantastbaar.

De AV , kan wel bij gewijzigde omstandigheden, nadien een andere beslissing nemen…..

uw volgende vraag:

Zijn de beslissingen genomen op een BAV waar deze persoon optrad als lid van de RME rechtsgeldig ?

Ja……. omdat niemand , bezwaar en gebruik maakte van de beroepsprocedure voorzien in de dwingende appartementwet cfr. 577-9

  • 2.Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
    Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond, indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

krijgt deze beslissing(en) “Kracht van Gewijsde” of zoals onze buren het zouden zeggen “Formele Rechtskracht.”

ps. en lees volgende link, ook interessant en van toepassing op uw vragen…..

https://idbeheer.be/vragen-antwoorden/op-welke-verhaalmogelijkheden-kan-de-mede-eigenaar-zich-beroepen/

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This