fbpx

Kan vroegere onterechte betaling door de syndicus gevorderd worden buiten de AV om ?

Word je eigen syndicus

327 keren bekekenBoekhouding VME

Uit de boekhouding van de VME blijkt dat de syndicus begin 2019 (ongevraagd) lekdetectiekosten betaald via en ten laste van de rekening van de VME. Deze betaling is mijns inziens ten onrechte gebeurd omdat de blokpolis de kosten van lekdetectie (en desgevallend van herstelling) dekt. Bovendien situeerde het lek zich in een van de private gedeelten van het appartementsgebouw.

Door de coronacrisis is de AV in maart 2020 niet doorgegaan (had in feiten moeten doorgaan in januari 2020), en ook de geplande AV in januari 2021, wordt verdaagd tot de eerstvolgende 15-daagse periode (januari 2022), of na opheffing van de coronamaatregelen. Bijgevolg zijn deze kosten, en dus de vraag om terugbetaling ervan, tot op heden niet ter sprake gekomen

Nochtans heb ik In november 2020 (als commissaris) om terugbetaling van de onterecht betaalde lekdetectie (en bijkomend ook nog andere kleinere kosten) verzocht.
Tot zover heeft de syndicus hier geen gevolg aan gegeven.

Kunnen ik als commissaris of in naam van de mede-eigenaars terugbetaling vragen (vorderen) van deze betalingen, en zo ja, wat is de te volgen procedure, of moeten de mede-eigenaars wachten tot het (opnieuw) op de agenda van de eerstvolgende AV geplaatst wordt ?

Dank u voor uw antwoord.

Vraag beantwoord

                                 Alle wegen leiden naar Rome.

U beschikt over verschillende drukkingsmiddelen:

U richt opnieuw een brief aan de syndicus.

U verwoordt uw bezwaren in een agendapunt.

U kondigt nu reeds aan dat u dit zult opnemen in uw jaarverslag (of een tussentijds) verslag als CvR.

U maakt voorbehoud betreffende een eventuele kwijting door de A.V.

U legt klacht neer bij het B.I.V.

(Steeds kopie aan de andere mede-eigenaars).

Vraag beantwoord

Herlees uw basisakte en RIO.

Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?

B.W. Art. 577-6 § 4

 

(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen, kopie aan RvME, CvR en andere mede-eigenaars).

Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.

Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).

Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.

Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.

Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :

Dan :

B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)

B.W. Art. 577-9 § 4

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

Mocht de syndicus overwegen een beroep te doen op een advocaat, eis dan dat u in de keuze inspraak hebt (uurtarief, reputatie, werkelijk gespecialiseerd in mede-eigendom, etc.).

Vraag beantwoord

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :

”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante

http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding

Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.

Opvolging klacht B.I.V. ?

Zie :

http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)

Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.

Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.

Illustratie:

https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This