Beperkte toegang voor externe eigenaar parkeerplaats in appartement?

Word je eigen syndicus

1.54K keren bekekenStatutentoegang

Beste

In ons appartementsgebouw zijn enkele ondergrondse parkingplaatsen verkocht aan externe eigenaars. Kunnen de mede-eigenaars hen de toegang via de appartementsblok weigeren en hen alleen toegang verlenen via de garagepoort, hetgeen praktisch geen probleem vormt?

Goovaerts Sonja

lebragard Vraag beantwoord november 21, 2023

U kan via een agendapunt en AV beslissing bijkomende voorwaarden opleggen aan die externe eigenaars van de garages.

Het spreekt voor zich dat deze toegang moet hebben tot zijn eigendom maar er kan bepaalt worden dat deze enkel via de garagepoort hun kavel (garage) moet/kan bereiken en de toegang ontzeggen via de appartementsblok.

Na de AV beslissing kan u dit opnemen in het RIO , beter nog in het reglement van mede-eigendom , maar dit geeft notariskosten.

Lees ook zeker de statuten van het gebouw na , is er iets bepaalt mbt. externe eigenaars/garage ?

lebragard Vraag beantwoord november 20, 2023

aansluitend is er ook de strekking dat men dit niet kan verbieden….ben echter van mening dat de AV dit wel kan , zo de externe eigenaar/garage niet akkoord kan gaan met de AV beslissing moet deze zich beroepen op een vrederechter? Feit is doet deze dat niet is na vier maand de AV beslissing rechtsgeldig en definitief van kracht. (administratief gezag van gewijsde)

Advies toegevoegd op 8 september 2014
MEDE-EIGENDOM – GEMENE DELEN
De sleutels van het appartementsgebouw…

De algemene vergadering beslist om de voordeur van het appartementsgebouw te vernieuwen of er wordt een nieuw slot geplaatst. Wie moet er precies allemaal een sleutel krijgen en hoeveel? Wat zei de rechter daar onlangs over?
Wie krijgt een sleutel?
Wie mag waar binnen? Nu er meer en meer inbraken zijn in appartementsgebouwen, vindt de algemene vergadering dat daar beperkingen op moeten komen. Mogelijk vindt de algemene vergadering dat niet alle mede-eigenaars een sleutel van de voordeur nodig hebben.

Verschillende toegangsdeuren. Een gebouw kan immers onderverdeeld zijn in particuliere en algemene gemeenschappelijke delen. Het lijkt logisch dat als er bv. twee blokken zijn of twee aparte ingangen, de eigenaars van blok A niet noodzakelijk ook de sleutel van blok B nodig hebben.

Hoever kan dat gaan? Op de algemene vergadering werd er beslist dat de eigenaars, gebruikers of huurders van een autostaanplaats in de ondergrondse garage niet langer via de voordeur naar hun garage mogen gaan. Ze moeten daarvoor dan de in- en uitrit van de garage gebruiken. De vereniging van mede-eigenaars (VME) kan zo’n beslissing nemen omwille van de veiligheid, de netheid van het gebouw, enz.

Gaat te ver, zei de rechter recentelijk… De vrederechter (vrederechter Brugge, 15.03.2012) oordeelde dat een dergelijk beperkt toegangsverbod niet mogelijk is. De beslissing van de VME om de eigenaars van een garage in de kelder zonder een appartement de toegang via de voordeur te ontzeggen, is volgens de rechter ongeldig. Door dat verbod kunnen ze immers minder vlot gebruik maken van hun eigendomsrecht en dat individuele eigendomsrecht kan de VME niet zomaar beperken.

Let op! De gebruikers van de garage moeten dus ook een sleutel krijgen om zo eenvoudiger via de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw naar hun garage te raken.

Niet altijd zo… Stel dat de garage naast of achter het gebouw ligt, dan hebben eigenaars of gebruikers op zich niets te maken met het appartementsgebouw en hoeven ze ook geen sleutel te krijgen. Het kan dus perfect dat bepaalde mede-eigenaars geen sleutel krijgen. Voorwaarde is dan wel dat ze daardoor niet beperkt worden in hun eigendomsrecht.
Hoeveel sleutels krijgt ieder?
Ook dikwijls een bron van discussie… Sommige mede-eigenaars die hun eigendom bv. verhuren, zullen meer sleutels nodig hebben dan anderen. Hoeveel sleutels ieder precies nodig heeft, ligt niet vast. Daarover kunnen dus wel afspraken gemaakt worden op de algemene vergadering.

Tip. Het spreekt wel voor zich dat de VME de kosten draagt voor het slot en minstens een sleutel voor elke eigenaar voorziet. De eigenaars die meer sleutels wensen, kunnen die dan op eigen kosten bijbestellen.

Een nieuw slot door de fout van iemand. Dat is natuurlijk een andere situatie. Het kan immers ook gebeuren dat het nieuwe slot er niet komt door een beslissing van de algemene vergadering, maar door de fout van één mede-eigenaar of derde persoon.

Let op! In dat geval kunt u als syndicus wel eisen dat die persoon niet enkel één sleutel per mede-eigenaar vergoedt, maar ook de bijbestelde sleutels. U kunt dan gerust vragen dat hij de volledige schade vergoedt…
De algemene vergadering kan niet zomaar de eigenaars van de garage in de kelder verbieden om de voordeur te gebruiken. Voorzie één sleutel per mede-eigenaar en reken een kost aan om er bij te bestellen. Is er echter een nieuw slot door de fout van één iemand, reken hem dan ook de bijbestelde sleutels aan.

lees ook :
https://www.clabotsadvocaten.be/blog/kan-de-vme-verbieden-om-de-gem.-inkom-te-gebruiken/#:~:text=Een%20VME%20kan%20niet%20zelfstandig,worden%20voorgelegd%20aan%20de%20Vrederechter.

lebragard Vraag beantwoord november 20, 2023

Sonja Goovaerts,  56 minuten geleden,…

12h30, 20/11/2023,

@# , Lebragard, Sonja Govaerts,…(e.a.) ,…

Zolang agendapunt niet geratificeerd, bekrachtigd zijn de nieuwe (ondergrondse) parkingplaats eigenaars tot nader order (binnen hun gewicht/quorum/aandeel) volwaardig VME (&AV!) lid, de term “externe eigenaar “ is hier wat ongelukkig gekozen en houd geenszins (wettelijke toegelaten)?beperkingen in ! Alhoewel “slechts “ parkingplaats eigenaars niet in het gemeenschappelijk appartementen deel dienen te zijn , is het ons inziens nog zeer de vraag als de vme zomaar één (weliswaar kleine) deelgroep eigenaars beperkingen kan en mag opleggen, het is de AV immers niet toegestaan tegen de eugen statuten in te gaan,..aangezien geen deelverenigingen,… dragen de (nieuwe net als de vorige/oude) parkingplaats eigenaars bij tot de gemeenschappelijke kosten: lift, verlichting, poetsen,…verzekering, beheer,…enz,…: DAAR STAAN notarieel verworven RECHTEN tegenover ! Dewelke verder rijken dan slechts enkel en alleen,…de gemeenschappelijke garagepoort ,… inbegrepen: lift, verlichting, brandbeveiliging, noodverlichting, verwarming installatie, water installatie,..zonder limitatief te zijn,..geen plichten (zijn aandeel in werk en reservekapitaal nakomen o.a.) zonder rechten( boekhouding inzicht, toegangrecht,…) Logisch toch aub? Dus neen ,… in deze ,…volgen wij Lebragards/ Jessie De Decker hun (zeer makkelijk bij de nabijheidsrechter minstens in vraag te stellen) suggesties en zienswijze zonder sterke juridisch onderbouwde argumenten helemaal, totaal niet Mvg 

RRR Vraag beantwoord november 20, 2023

13h51, 20/11/2023, …Elk voordeel,…heeft zijn nadeel, toegangbeperking “externe “ staanplaats eigenaars geeft de kavel /panden bewoners (Eig & Huurder) een extra (wel vrij subjectief) veiligheidsgraad,..stel echter dat de gemeenschappelijke poort tijdelijk defect is, toch handig en wenselijk dat gewoon om iets uit je wagen te halen : (boodschappen bv) je tevens vlot via de normale algemene voetganger gemeenschappelijke deur het complex binnen kan en mag tot je staanplaats,(“interne “ of “ externe “ – term dewelke juridisch niet bestaat! – eigenaar maakt in deze niet uit,…aub?

RRR Vraag beantwoord november 20, 2023

14h30, 20/11/2023,

”Rio “ ,…a la carte,…”a la tete du cliënt svp?”

Iedereen weet dat Balthazar niemand lastig valt, maar ook dat hij om de vier dagen eens te diep in het glas gekeken heeft, kan de vme zich in de plaats van de politionele en/ of nabijkeids rechter stellen en hem alsook zijn vaste vriendin,…in/ out toegang vme gebouw schift 23h-6h ontzeggen, natuurlijk, uiteraard niet zomaar elementaire mensenrechten beknotten en / of inperken zonder stevig met argumenten onderbouwd dossier !

RRR Vraag beantwoord november 20, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This