In basisakte of RIO?

Word je eigen syndicus

511 keren bekekenStatuten

Momenteel is het in onze handelszaken van onze residentie mogelijk om er allerhande activiteiten uit te voeren, zelfs een café of restaurant. We hebben van 1 handelszaak overlast. We zouden graag een aanpassing doen in de basisakte dat er voortaan enkel bureau-activiteiten uitgevoerd mogen worden. De uitbater die nu geen bureau heeft mag deze verder uitbaten maar als hij deze verkoopt mag er daar dan enkel en alleen een bureau komen. We willen de akte nu aanpassen. DE vraag is hier echter of dit via een aktewijziging moet of dit ook in het RIO gezet kan worden aangezien er nu de afslanking van de statuten is of kan dit niet voor zo’n materie in het RIO.

Gerti Vraag beantwoord september 20, 2022

U bent duidelijk niet goed op de hoogte van de wet mede-eigendom.

Rechten en plichten van de mede-eigenaars MOETEN in de statuten van het gebouw staan. (basisakte- reglement van mede-eigendom)

RIO bevat de organisatorische bepalingen AV/syndicus… en leefregels.

Reeds geantwoord op uw vorige vragen, blijkbaar zonder resultaat…..lees aandachtig opnieuw :https://reglementinterneorde.be/

en gooi niet alles overhoop cfr. uw vorige vragen……

lebragard Vraag beantwoord september 18, 2022

Ik dacht het dat zo’n dingen in de basisakte veranderd moeten worden maar onze vorige syndic heeft nooit geen RIO willen opmaken: hij heeft enkel een huishoudelijk reglement die een heel klein “onderdeeltje” van het RIO is.

Zo staat er ook niet in de statuten hoe er bepaald wordt hoeveel mensen er in de RME mogen zitten en hoe ze verkozen worden, wil ik ook dat men beslist dat er geen airco’s komen: dit is volgens mij dan in het RIO nietwaar?

We hebben ook een zelfstandige die aircoleidingen door de gemeenschappelijke ondergrondse garage boorde en nu komt het ook uit dat enkele mensen van de duplex ook airco plaatsten, dus ook door de gemeenschappelijke muur boorden.
De eigenaars willen deze weg want basisakte zegt dat men niet door gemeenschappelijke muur mag boren. Er is iemand die zegt: maar het huishoudelijk regelement zegt dat je niets aan het uiterlijk van je appartement mag wijzigen en die eigenaar zegt maar aangezien de anderen dit niet kunnen zien, is dit bij de duplexen geen probleem. Deze die er één hebben willen dit nu regulariseren maar de mensen willen dit niet. Hoe ga je er best tegen in?
Ik vind: “ze wisten” perfect dat het niet mocht en toch deden ze het, dus afbreken is mijn standpunt!

Gerti Vraag beantwoord september 18, 2022

Mbt. de airco’s hebt u in “principe” gelijk…..maar mij lijkt het beter tot een compromis te komen en duidelijk afspreken , agendapunt, plaatsen airco’s toegelaten onder volgende voorwaarde , toestel max. zoveel decibel , waar te plaatsen , enkel op de vloer met geluidsabsorberende mat ect.

Weet dat de wet vanaf 1/1/2019 voorziet dat :

  Art. 3.82. Veranderingswerken


  • 1. Onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek, staat het aan elke mede-eigenaar vrij op zijn kosten aan het onverdeelde goed veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van de andere mede-eigenaars geen afbreuk doet.


§ 2. Bovendien hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemeenschappelijke delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken private delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen. Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemeenschappelijke delen bevindt.

…….

Laadpalen , airco’s , warmtepompen valt onder dit art. veranderingswerken….

Uiteraard moet men de procedure volgen en niet op eigen houtje zomaar weken uitvoeren aan de gemene delen.

Zo oordeelde een vrederechter dat een AV niet kan verbieden tot het plaatsen van een airco…..(geen schade of hinder aan andere mede-eigenaars)

Zo staat er ook niet in de statuten hoe er bepaald wordt hoeveel mensen er in de RME mogen zitten en hoe ze verkozen worden

hoeveel mensen , Moet niet opgenomen zijn in de statuten….maar de procedure om de RvM te kiezen staat in de wet en is dus wel dwingend van toepassing .

lebragard Vraag beantwoord september 19, 2022

Hier valt er niet tot een compromis te komen: het is een uitbater met een fitnesszaak die al jaren overlast heeft aan de bovenburen (binnen-units moeten in zijn vast plafond zitten want de mensen hebben lawaai en ook ’s nachts komen ze wakker van een compressor / soort motor die in gang schiet. Het vals plafond zit vol met buizen, dus het kan niet anders dan dit zijn. De buiten-unit staat niet buiten maar binnen in ondergrondse garage en de leidingen werden van 1 bak door algemene delen geboord en de andere bak zelfs door een eigenaar zijn garage (heeft die eigenaar geboord als alle garages bij verkoop open stonden, hij was er als de kippen bij). Het is nog maar sedert 2 jaar dat dit lawaai er is omdat hij deze wellicht opgetrokken heeft.

Hij heeft ook een stuk terras ingenomen die aan de gemeenschap toebehoort en auto’s staan er dwars op het voetpad en ook op de gemeenschap. Nu hebben we een nieuwe syndic (want vorige werkte onder één hoedje met hem) en nu is het bingo.
Hij doet alsmaar meer en meer. Terras gebruikt hij al niet meer omdat basisakte prioritair is en eigenaars allemaal gestemd hebben dat dit ons terras is en hij deze niet kan gebruiken voor oefeningen.
Nu moeten zijn airco’s ook nog weg want hier telt ook de basisakte. Mocht iedereen zomaar beginnen boren in de garages … En volgens mij is het zo voor de duplexen: het is niet omdat men het niet ziet dat het toegelaten is. Ik dacht dat een buitenmuur nog steeds een gemeenschappelijke muur is en bovendien heeft die eigenaar ook spuwers gestoken zonder toestemming. Sommigen denken echt dat ze alles mogen.

De wet van 01/01/2019: voor mij is airco geen verbetering van infrastructuur en is dit niet levensnoodzakelijk zoals water, chauffage- leidingen, telefoon, dat is luxe. Zo kan men misschien anders ook eens à volonté boren om dakverlichting te plaatsen om planten te belichten op duplexterras, …
Als we nu airco’s voor iedereen toelaten dan moeten die op de terrassen staan of aan de kamers hangen en dan genieten we lekker mee van het lawaai van de buren. Ik en vele anderen wensen dat niet want er is ook niets van afscheiding tussen de terrassen. En uitzicht mag niet veranderd worden staat er in het huishoudelijk reglement. Er mag zelfs geen wasrekje op het terras hangen volgens het huishoudelijk reglement, laat staan lelijke airco-bakken én dan nog lawaai erbij. Maar de duplexhouders zouden wel airco’s mogen zetten omdat het niet gezien is, …
Ah neen, hé, iedereen gelijk voor de wet en ze hebben dit bovendien allemaal in het GENIEP gedaan omdat ze heel goed wisten dat het niet mag, dus nu straffen en niet regulariseren!

Kwestie van het aantal RME-leden: er waren er 7 die zich kandidaat stelden en men heeft de 5 met meeste stemmen in de RME gestoken. De vorige RME bestond uit 3. Wie bepaalt er dan of deze uit 3,4,5,6,7 bestaat. Ze konden ze dan alle 7 nemen. Onze vorige valse syndic heeft dit bepaalt maar ik zou graag eens weten hoe want ik had mij ook à la minute kandidaat gesteld maar er waren al mensen vertrokken, mensen die het niet hoorden dat ze mij er mochten bijschrijven zodat ik maar op de 6e plaats kwam. De procedure vind ik maar ik wil weten hoe men het aantal bepaalt. Moet men dit zelf bepalen in de AV en in het RIO opnemen?

Gerti Vraag beantwoord september 19, 2022

Moet men dit zelf bepalen in de AV en in het RIO opnemen?

JA , dat kan en dat mag.

lebragard Vraag beantwoord september 20, 2022
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link