1 Gebouw, verschillende blokken, wat is gemeenschappelijk

Word je eigen syndicus

1.59K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Hallo,

Ik ben mede-eigenaar in een gebouw met 4 blokken  (A,B,C,D).   De mede-eigendom wordt berekend op het totaal van het gebouw.  Ik kreeg deze maand de afrekening voor het 3 de trimester (voor het gebouw) die ik toch wat nader onderzocht.   Enkele jaren geleden werden alle 4 de liften vervangen (elk voor een prijs van 60K).  Nu zie ik dat er een technische controle is uitgevoerd en dat de prijs per blok verschilt.   Voor identiek dezelfde liften ?!   Ook is er in het blok (A) waar ik woon ergens een drempel vervangen en word de prijs van deze werken enkel aangerekend aan de bewoners van mijn blok.  Op mijn vraag aan de syndics waarom dit enkel aan de bewoners van blok A aangerekend word en het kuisen van de dakgoten bvb aan iedereen, was het antwoord, alles wat per blok gebeurd word aan dat blok aangerekend al de rest aan iedereen.  Op mijn opvolg vraag of de zijgevel aan blok A dan gemeenschappelijk is of toebehoort aan blok A is het antwoord behoort toe aan blok A.  Dat kan toch niet kloppen ?  Mijn inziens moeten ALLE werken, ongeacht het blok aangerekend worden aan iedereen.  Wat betreft de liften denk ik dat er een global factuur gemaakt is die dan gedeelt is door het percentage mede-eigendom in elke blok en dan nogmaals per blok hoeveel procent een ieder bezit, compleet mis dus. (kan ik deze factuur opvragen ?).  Graag uw advies ?

Andy Dewachter Vraag beantwoord oktober 21, 2023

Na lezing kan ik ervan uitgaan dat de syndicus correct handelt.

Bij een groep van gebouwen kan elk gebouw apart bijzondere algemene delen hebben specifiek voor dat gebouw voor die eigenaars van dat gebouw. Dus niet voor alle eigenaars…..

Voor alle eigenaars = de algemene gemeenschappelijke delen

Voor die eigenaars / per gebouw = de bijzondere gemeenschappelijke delen ook wel particuliere gemeenschappelijke delen genoemd.

Lees aandachtig uw statuten , deze brengen uitsluitsel.

lebragard Vraag beantwoord oktober 20, 2023

Art. 3.84. Algemene bepaling

…………

  Indien het gebouw of de groep van gebouwen bestaat uit twintig kavels of meer, is het mogelijk dat de basisakte bepaalt dat er één of meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van één of meer gebouwen van de groep van gebouwen en, indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, voor de kavels van één of meer van die onderdelen. Deze deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. De artikelen 3.84 en volgende zijn van toepassing op deze deelverenigingen.

wet mede eigendom :

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

Andy Dewachter Unselected an answer oktober 20, 2023

Wat betreft de liften denk ik dat er een global factuur gemaakt is die dan gedeelt is door het percentage mede-eigendom in elke blok en dan nogmaals per blok hoeveel procent een ieder bezit, compleet mis dus. (kan ik deze factuur opvragen ?).  Graag uw advies ?

Vraag aan uw commissaris van de rekeningen uitleg…..niettemin kan elke eigenaar de boekhouding gaan inzien bij de syndicus…Meestal bepaalt het RIO hoe en op welke wijze dit kan gebeuren.

De statuten van het gebouw zijn bepalend hoe de lasten kosten moeten verrekend worden en aan wie , dus lees aandachtig de basisakte en het reglement van mede eigendom = statuten vh gebouw.

Lees vooral wat de ALGEMENE gemeenschappelijke delen er zijn en of er BIJZONDERE gemeenschappelijke delen zijn. (particuliere) Beiden hebben waarschijnlijk ook een andere verdeelsleutel/quotiteiten !!

lebragard Vraag beantwoord oktober 20, 2023

# Andy Dewachter , graag nadat u de statuten heeft nagelezen , een update = interessant voor de lezers van dit forum.  TXS

lebragard Vraag beantwoord oktober 20, 2023

@Lebragard, kan het dat een zijgevel van een gebouw tot de BIJZONDERE gemeenschappelijke delen behoord ?  Mijn inziens is het inherent aan een zijgevel dat hij tot de gemeenschappelijke delen behoord ?

met statuten bedoel je de basisakte ?  Ik lees ze en post wat ik vinde

Andy Dewachter Vraag beantwoord oktober 20, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This