Zijn kosten vertaler tolk verplicht tijdens een algemene vergadering ?

Word je eigen syndicus

Hallo,

168 mede-eigenaars hebben een vakantiehuisje in vakantiepark Zeepolder 1 in De Haan: 45% Duitstalige en 47% Nederlandstalige mede-eigenaars.
Na een grondige AUDIT wordt de huidige raad en de syndicus geconfronteerd met fundamentele vragen.

Onze laatste AV startte vorig jaar om 9u30 en eindigde om 15u.
De voornaamste reden echter waarom alles zo lang duurt is dat gedurende jaren een vertaler tolk alle agendapunten en alle verbale opmerkingen in drie talen moet vertalen.

Beslissingen of opmerkingen werden immers door de syndicus maar in één taal geprojecteerd en het verslag werd na de vergadering in het Nederlands ter ondertekening voorgelegd.
De Duitse mede-eigenaars hebben wel recht op een vertaling achteraf maar kunnen zij eisen dat de Av in 3 talen moet verlopen ?

Met vriendelijke groeten,
Frank Verbinnen (+32 476 55 41 57)

Frank Zeepolder Unselected an answer februari 15, 2024

antwoord op uw eerste vraag is NEEN vertaler tolk is niet verplicht !

Uw tweede vraag :

De Duitse mede-eigenaars hebben wel recht op een vertaling achteraf maar kunnen zij eisen dat de Av in 3 talen moet verlopen ?

Ook deze stelling is niet juist en daar knelt het schoentje , men gaat ervan uit dat men dat recht heeft en ook sommige syndici menen dat anderstaligen dat recht heeft maar vergissen zich , men moet art.3.96 Taal , begrijpend lezen…..

De juiste lezing van Art. 3.96. Taal
Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.

…met andere woorden en verstaanbaar  :

De vertaling kan worden gevraagd in de taal of één van de talen van het taalgebied waarin het gebouw gelegen is. Dus Nederlands in Vlaanderen Frans in Wallonië, Duits in het Duits taalgebied en Nederlands en Frans in Brussel. Enkel akten, die niet zijn opgesteld in de taal van het taalgebied kunnen aanleiding geven tot een vertaling.

De Haan maakt deel uit van het Vlaamse gewest , dus Nederlands !

lees ook :

https://blog.smartsyndic.be/qa/franstalige-wanbetaler-eist-eerst-alles-het-frans-en-weigert-te-betalen/

Na overleg met een deskundige mede-eigendom :

Basis blijft de taalvrijheid.

De wet mede-eigendom bepaalt :

Art. 3.96. Taal


Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.

Deze regelgeving impliceert dus niet de plicht om een bepaalde taal voor de documenten over mede-eigendom te gebruiken, maar geeft wel het recht om een vertaling te krijgen.

Gezien het grondwettelijk principe van de taalvrijheid beslist elke vereniging van mede-eigenaars onafhankelijk over de taal die zij wenst te gebruiken in haar relatie met de mede-eigenaars. De mede-eigenaars hebben dan het recht om een vertaling te vragen.

De vertaling kan worden gevraagd in de taal of één van de talen van het taalgebied waarin het gebouw gelegen is. Dus Nederlands in Vlaanderen, Frans in Wallonië, Duits in het Duits taalgebied en Nederlands en Frans in Brussel. Enkel akten, die niet zijn opgesteld in de taal van het taalgebied kunnen aanleiding geven tot een vertaling.

Conclusie in mijn eerste antwoord is dus juist , de Franstalige wanbetaler heeft in “deze” niets te eisen. Onderneem het nodige en kordaat optreden is hier zeker aan de orde.

lebragard Vraag beantwoord februari 15, 2024

aanvullend:

Elke mede-eigenaar ook de anderstaligen (bv. een tolk) kan zich steeds laten bijstaan tijdens die algemene vergadering cfr. art.3.87

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie
§ 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand deel aan de beraadslagingen. Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens
de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren

In Duitsland wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot mede-eigendom vastgelegd in de Arbeitsschutzgesetzen.

lebragard Posted new comment februari 15, 2024

# Frank Zeepolder , graag uw reactie….

Frank Zeepolder Unselected an answer februari 15, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This