fbpx

Wie betaalt kosten lift defect binnen 1 jaar na de voorlopige oplevering ?

Word je eigen syndicus

98 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Beste,

De lift heeft herstelling nodig owv problemen met de lichtstraat.

Dit binnen het eerste jaar na voorlopige oplevering van het gebouw door de bouwheer verkoper.

Ook binnen het eerste jaar van bewoning (datum verlijden akte van eerste bewoner) van het kleinschalig project van 5 appartementen.

Na 1 jaar van de garantieperiode die Schindler blijkbaar geeft. De lift en het gebouw stond er dus al (gebouw volledig afgewerkt) voordat het eerste appartement verkocht werd.

Schindler zegt: geen garantie meer

Syndicus onderzoekt geen reden van defect en vraagt ook niet aan de bouwheer verkoper om tussen te komen inzake verborgen gebrek. Nochtans wordt dit door de eigenaars VME en mandataris concreet gevraagd. Syndicus vraagt offerte aan en werken worden betaald van de rekening van de VME.

De lift hersteldienst van Schindler stelt ook water in de liftschacht vast en doet werken om dit water weg te pompen en componenten roestvrij te maken. Deze kost wordt ook vermeld op de factuur en betaald door de syndicus van de rekening VME zonder zich te wenden tot de bouwheer verkoper.

Enkele maanden later is de lift opnieuw defect (aan dezelfde elektronische componenten) en wordt ze opnieuw gerepareerd en betaald door de syndicus met de rekening van de VME.

De VME gaf hier nochtans geen toestemming voor = geen toestemming om de kosten te dragen als eindverantwoordelijke zonder meer details te kennen omtrent de reden van de panne.

Vraag

  • Welke stappen had de syndicus moeten doen? De VME vroeg telkens, bij elke vaststelling van defect, om na te gaan wat de oorzaak was, of er garantie kon worden verkregen, of de verzekering kon worden aangesteld om de reden van het water in de lift na te gaan, om de bouwheer verkoper te interpelleren ivm zijn 1 jarige assistentie na verkoop en omdat de lift defect bleek binnen 1 jaar na voorlopige oplevering (verborgen gebrek?)
  • Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten?

Dank

Vraag beantwoord

Op zichzelf is de voorlopige en definitieve oplevering al een van de delicaatste gebeurtenissen in het leven van een gebouw en VME.

Weinig syndici hebben er ervaring mee.

https://blog.smartsyndic.be/qa/opleveringen-appartementsblok/

Een ernstig oordeel over uw casus kan enkel gebeuren indien de contracten van alle betrokkenen, samen met een chronologisch verslag van al hun interventies en non-interventies opgemaakt wordt.

Vertaling: indien de zaak voor de rechter gebracht wordt.

 

Op het eerste zicht vinden wij dat de liftfirma een sterke zaak heeft.

Zij kan stellen, alleen al door een beroep te doen op het begrip “goede huisvader”, dat het de verantwoordelijkheid is van bouwheer (en eventueel later van de VME (syndicus)) om ervoor te zorgen dat er geen water binnenkomt in dergelijke installaties.

Volgens uw uitleg zal de VME op korte of lange termijn in conflict komen met de huidige syndicus.

B.W. Art. 577-8 § 6 (wetgeving versie 2018)

U zou best in een (B)AV een toegevoegde syndicus opdracht geven de zaak volledig (ook juridisch) af te werken.

Geef de voorkeur aan een syndicus advocaat.

 

Er bestaan in Vlaanderen een drietal firma’s die optreden als onafhankelijke consultant inzake liftproblemen.

Leg uw huidige syndicus (en de latere toegevoegde syndicus) op hen een advies te vragen.

Steeds:

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

Mocht de syndicus overwegen een beroep te doen op een advocaat, eis dan dat u in de keuze inspraak hebt (uurtarief, reputatie, werkelijk gespecialiseerd in mede-eigendom, etc.).

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This