fbpx

Wet Breyne.

Word je eigen syndicus

499 keren bekekenNieuwbouw

De bewoners van een nieuwbouw kregen noch van de syndicus noch van de bouwheer een uitnodiging om de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen bij te wonen. Deze werd stilzwijgend uitgevoerd.

Volgens de wet Breyne is het vermoeden van stilzwijgen is niet van toepassing op de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw!

Het komt uitsluitend toe aan de vereniging van mede-eigenaars om de voorlopige dan wel definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen hetzij toe te kennen, hetzij te weigeren.

Wat kunnen we hier nog aan doen? Zowel de bouwheer als de syndicus werden reeds om uitleg gevraagd, maar de bouwheer beweerd dat hij de wet is en de syndicus geeft niet thuis.

Is deze oplevering rechtsgeldig?

Grtjs

lebragard Vraag beantwoord november 15, 2021

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/opkomen-voor-uw-rechten/uw-huis-laten-bouwen/definitieve-oplevering-van

en

ONROEREND GOED
Voorlopige oplevering: opletten geblazen!

Een voorlopige oplevering van een nieuwbouwwoning of appartement heeft eigenlijk een meer definitief karakter dan de naam het laat uitschijnen. Wat is precies de betekenis van de voorlopige en de definitieve oplevering? Waaraan moet u bij de voorlopige oplevering zeker voldoende aandacht besteden? Wanneer gebeurt de oplevering van de gemene delen en wie staat daarvoor in?

Wet Breyne. Als de bouwheer of promotor klaar is met de bouw van uw appartement, dan heeft er een oplevering plaats. Als de Wet Breyne van toepassing is, moet er worden gewerkt met twee opleveringen, een voorlopige en een definitieve. De definitieve oplevering mag in dat geval ten vroegste één jaar na de voorlopige plaatsvinden. De bedoeling hiervan is om minstens een winter te laten voorbijgaan tussen de beide opleveringen. Er moet overigens zowel een voorlopige als definitieve oplevering plaatsvinden voor uw individueel appartement als voor de gemene delen (bijvoorbeeld de inkom, de trappenhal, de lift, de dakconstructie, de buitenmuren, enz.).

Voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering heeft in principe plaats wanneer de werken voltooid zijn en uw appartement gebruiksklaar is. Dat er nog enkele kleine tekortkomingen zijn, vormt daarvoor geen beletsel. U kunt de voorlopige oplevering dan ook alleen maar weigeren als er ernstige gebreken of grote onvolkomenheden zijn. Bij zo’n voorlopige oplevering worden de zichtbare gebreken genoteerd (bv. een muurtegel is gebarsten, een deur sluit niet goed, …). Daarbij wordt ook een termijn overeengekomen waarbinnen de promotor of de bouwheer die gebreken moet oplossen. Wij raden u aan u bij de voorlopige oplevering altijd te laten bijstaan door een expert of een architect. Na de voorlopige oplevering kunt u immers in principe geen zichtbare gebreken meer inroepen. Het is niet altijd het geval, maar als u na de voorlopige oplevering nog bepaalde gebreken meldt, dan spelen heel wat promotoren het spel toch hard: ‘zichtbaar, niet gemeld bij de voorlopige oplevering, dus ons probleem niet’.

Definitieve oplevering. Op het moment van de definitieve oplevering wordt nagekeken of de gebreken die u meldde bij de voorlopige oplevering verholpen werden en of er sinds de voorlopige oplevering nog nieuwe gebreken opdoken. Stelt u na de voorlopige oplevering vast dat er zich een nieuw gebrek voordoet, stuur dan dadelijk een aangetekende brief naar de bouwheer/promotor en de architect waarin u melding maakt van het probleem. Wacht dus niet met het inroepen van het nieuwe gebrek tot aan de definitieve oplevering. Voorzie ook in uw huurcontract dat uw huurder alle verborgen gebreken onmiddellijk moet melden. De definitieve oplevering doet in principe ook de termijn ingaan van de tienjarige aansprakelijkheid.

Tienjarige aansprakelijkheid. Ook na de definitieve oplevering kunt u de promotor/ bouwheer en/of de architect soms ook nog aanspreken voor verborgen gebreken. De tienjarige aansprakelijkheid geldt enkel voor gebreken die van die aard zijn dat ze de stevigheid of de bewoonbaarheid van het gebouw in het gedrang brengen. De aannemer is aansprakelijk voor de uitvoering van zijn werk, de architect voor conceptiefouten en/of fouten in zijn controle van het werk. Ook voor lichtere verborgen gebreken kunnen de aannemer en architect na de opleveringen nog aansprakelijk zijn. Het is wel belangrijk dadelijk actie te ondernemen als u zo’n gebrek vaststelt. Een verborgen gebrek moet namelijk binnen een redelijke (korte) termijn ingeroepen worden.

Gemene delen. Voor de oplevering van de gemene delen is de vereniging van mede-eigenaars bevoegd. Veelal wordt voor deze oplevering een algemene vergadering gehouden waar meestal de syndicus samen met enkele mede-eigenaars met die oplevering gelast worden. Heeft u zelf bepaalde opmerkingen over die gemene delen (bv. de gang, de trappenhal, de lift, …), geef die dan door. Dring er ook op aan dat de syndicus en de mede-eigenaars zich bij de oplevering door een architect of een expert laten bijstaan.

Timing. De wet Breyne zegt uitdrukkelijk dat de definitieve oplevering van de privatieve delen maar mag plaatsvinden als de definitieve oplevering van de gemene delen (met inbegrip van de toegangen van het gebouw) reeds plaatsgehad heeft. Voor de voorlopige oplevering geldt die wettelijke bepaling niet. De wet zegt nergens dat de voorlopige oplevering van uw privé-appartement zou moeten wachten tot de gemene delen zijn opgeleverd. Om de voorlopige oplevering van de privatieve delen te kunnen uitvoeren, moeten de gemeenschappelijke delen wel een zekere graad van afwerking vertonen. Het is dan ook ondenkbaar dat een privatief deel opgeleverd zou worden als er essentiële delen van de gemeenschappelijke delen (toegangsdeuren, liften, enz.) ontbreken. Ook als de gemeenschappelijke delen niet beantwoorden aan bepaalde veiligheidsvoorschriften kunt u vragen dat de voorlopige oplevering van uw privatief deel uitgesteld wordt.

Laat u bij de voorlopige oplevering van een nieuwbouwhuis of appartement altijd bijstaan door een expert. De promotor of de bouwheer is enkel verplicht zichtbare gebreken te herstellen als u ze meldt bij de voorlopige oplevering. Een aantal promotoren houden zich strikt aan die regel. Meld gebreken die zich tussen de voorlopige en de definitieve oplevering voordoen altijd onmiddellijk aangetekend. Voorzie in het huurcontract ook dat uw huurder u onmiddellijk moet informeren als er zich een gebrek voordoet. Vraag dat de syndicus zich bij de oplevering van de gemene delen eveneens laat bijstaan. Uw privatief deel kan pas opgeleverd worden als de gemene delen een redelijke graad van afwerking vertonen.

lebragard Posted new comment november 15, 2021
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This