Wat valt onder persoonljk nadeel bij het aanvechten van een beslissing bij de vrederechter?

Word je eigen syndicus

520 keren bekekenAlgemene Vergaderingdeelname algemene vergadering

Volgens de wet op de mede-eigendom, die van dwingend recht is, kan een mede-eigenaar enkel wanneer hij een persoonlijk nadeel heeft naar de rechtbank stappen.

Artikel 3.92, §3 B.W.: Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen om onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

Behoudens vergissing mijnentwege is in de wet niet omschreven wat een persoonlijk nadeel is.

Als een persoonlijk nadeel niet kan aangetoond worden, omdat het niet in geld kan uitgedrukt worden, kan een mede-eigenaar dan nog met succes naar de vrederechter stappen om beslissingen te vernietigen waarvoor hij meent benadeeld te zijn en waarvoor hij neen gestemd heeft  ?

Kan een ander wetsartikel ingeroepen worden?

Bijvoorbeeld:

  • Onvolledige bijeenroeping naar de AV door de syndicus: op de uitnodiging wordt niet vermeld waar de documenten kunnen geraadpleegd worden waarover moet beslist worden (bvb. hernieuwing onderhoudscontracten).
  • Onregelmatige samenstelling van de AV : mede-eigenaars die geen lasthebber zijn worden toegelaten tot de AV, een rechtspersoon duidt geen lasthebber aan en laat een advocaat deelnemen aan de AV, volmachten ontbreken of een huurder doet zich voor als eigenaar en is aanwezig zonder volmacht van zoon die eigenaar is.

Het stemresultaat wordt beïnvloed door onvolledige bijeenroeping en/of onrechtmatige aanwezigen, maar de vereiste meerderheid wordt behaald (ook bij herberekening zonder rekening te houden met de onrechtmaige aanwezigen).  Kan een persoonlijk nadeel nog ingeroepen worden?

lebragard Vraag beantwoord december 14, 2023

16h55, Donderdag 14/12/2023, Tevens voor fouten & niet correct naleven deontologie, ideologie en plichtenleer kan en mag je zowel naar de nabijheidsrechter als VIB /CIB stappen, weet vooraf dat gewoon op de rol plaatsen reeds 55 euro kost en de RPV begroot op 5 a 600 euro voor nemen advocaat zal de tegenpartij scrupuleus proberen ter uwer laste te leggen, bezint voor ge bij de rechtbank begint is immers een bureaucratisch erg vrij vooringenomen gecultiveerd conflictmodel waarbij minstens 1 verliezer is, meestal twee, zij het wel dat het aantal minnelijke schikkingen (waarbij enkel de partijen tekenen en dr rechter niet) de laatste jaren 125 procent crescendo gaat (gelukkig) Mvg 

FlatBuilding Vraag beantwoord december 14, 2023

17h20 Dond 14/12/2023,

de agenda dient duidelijk te zijn

14 dagen vooraf alle details raadpleegbaar 

initieeel bij aanvang dient het register : kavel + stemgerechtigde dubbel gecheckt worden en wel juridisch technisch sluitend met eID !

t’is niet omdat meneer of mevrouw “toevallig “ jurist of zelfs advocaat zou zijn, of zich gewoon voordoet als dit een vrijgelijde betekent om dan nog zonder volmacht aanwezig te zijn, laat staan te stemmen!

FlatBuilding Vraag beantwoord december 14, 2023

Volmachten dien tevens gecheckt worden sluitend : eID

FlatBuilding Vraag beantwoord december 14, 2023

Blijkbaar kent uw zetelend syndicus het verschil niet,…tussen,,,,een AV en een,…gratis vrijblijvend openbaar toilet ?! 17h25 14/12/2023

FlatBuilding Vraag beantwoord december 14, 2023

let wel dat een huurder met correcte volmacht onder bepaztvoorwaarden kan en mag deelnemen! 17h29 14/12/2023

FlatBuilding Vraag beantwoord december 14, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This