fbpx

wat kan ik doen om mijn syndicus te verplichten om zijn boekhouding conform de wetgeving te voeren ?

Word je eigen syndicus

437 keren bekekenBoekhouding VME

IK ben mede-eigenaar in een appartementsgebouw met 30 appartementen. Syndicus voert geen dubbele boekhouding zoals voorgeschreven : kan/wil geen balans (details actief en passief ) voorleggen en beperkt zicht tot het opgeven van de saldi van de bankrekeningen wat dat betreft . Geeft ook geen globale resultatenrekening maar enkel een kostenrekening én individuele afrekeningen. Rekening Commissaris vindt dat voldoende. Algemene vergadering wordt gedomineerd door 5 tal eigenaars die samen 80% van de appartementen bezitten; deze vinden het niet noodzakelijk een boekhouding voorgelegd te krijgen want ‘is niet nodig’ en ‘wij vertrouwen onze syndicus’. Zelfs het feit dat syndicus een niet betaalde vordering op een ex eigenaar uit het oog was verloren oa omdat ze niet in de boekhouding was terug te vinden kon deze eigenaars niet tot actie aanzetten. De rekening commissaris wilde niet tussenkomen en zegt wel nu al dat hij volgend jaar zijn mandaat niet verder zet. Wat kan ik als individuele eigenaar niet gesteund door Algemene vervadering doen om syndiscus te dwingen volledige boekhouding zoals voorgescreven af te leveren ?

Vraag beantwoord

Heeft de AV rechtsgeldig deze beslissing genomen dat de syndicus geen dubbele boekhouding dient te doen ? Indien niet, dan als u echt cavalier seul wilt gaan en absoluut wil dat de syndicus een dubbele boekhouding doet , doe dan een aangetekend schrijven aan de syndicus :

  • stel deze in gebreke , overtreding van de wet art.577-8 §4 °17
  • keur de eindafrekening-afrekening niet goed , geef geen decharge aan de syndicus
  • geef aan naar de vrederechter te stappen
  • geef aan dat u klacht neerlegt bij het BIV (prof.syndicus)

Een verwittigt en verstandig syndicus zal dan een dubbele boekhouding doen…..een vrederechter zal steeds de wet die dwingend van toepassing is volgen.

art.577-8 §4

17° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, §5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;

lees ook :

gevolg geen dubbele boekhouding?

lees zeker :

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/boekhouding-syndicus

Posted new comment

Aangetekend schrijven aan syndicus en VME.

Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :

B.W. Art. 577-8 § 4 6 °

TIP:

Plaats onderaan elke aangetekende brief een formule in de aard van:

Deze aangetekende brief wordt u ook als gewone brief verzonden.

Ook:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet

G.W. Art. 53bis

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This