Wat indien de eigenaars geen verplichte beroepssyndicus wensen aan te stellen.

Word je eigen syndicus

2.94K keren bekekenSyndicusVerzekeringentegenwerking

Beste, Ik lees met belangstelling uw teksten en vind ze nuttig.

Onze “residentie!!???” bestaat uit 4 blokken, samen meer dan twintig appartementen. De vier blokken regelen hun zaakjes ieder op een eigen wijze, echter zonder bestuur, zonder beroepssyndicus, zonder echte afrekeningen, enz.

Blok A is door zijn permanent geruzie nu zonder syndicus en er zou een beroeps moeten gevonden worden. Vraag: Blok A 7 appartementen hangt voor bepaalde zaken vast aan blok B, moet volgens mij onder één beleid, dus één syndicus komen, de Residentie moet één overkoepelende beroepssyndicus hebben voor de vier blokjes hebben, hoe ziet U dat?

Ik stel na vele jaren vast dat de basisakte fout is en dus onbruikbaar is voor de duizendsten. Ik stel vast dat mede-eigenaars van een garage in blok A al die jaren nooit als mede-eigenaars ter kassa werden gebeden. Ik stel vast dat de brandverzekering verkeerd werd verrekend .

Dat is echter niet het ergste. Er is een onvoorstelbaar onbegrip en een ongekende tegenwerking van een meerderheid van eigenaars omde zaken in het reine te brengen want dat gaat wat kosten.

Is de enige uitweg een klacht bij de vrederechter en met behulp van een advocaat een sundicus vinden die een nieuwe basisakte laat opstellen die dan goedgekeurd bij de notaris wordt neergelegd? Wat als de andere blokken gewoon hun kat sturen?

Welke middelen heeft een eigenaar om tegen de meerderheid in te eisen dat eindelijk alles corrcct gebeurt? Is het opschorten van het betalen van provisies waarop geen afrekening komt een toegestane methode om beweging in deze onwil te krijgen?

 

Vraag: Welke overheid gaat wanneer zulke wantoestanden controleren?

Dank voor de respons,

Neen, ik ben geen stap verder, ik had gehoopt dat de nieuwe regelgeving een reden zou zijn om via het Vredegerecht een en ander in beweging te zetten, zonder de indruk te wekken dat ik “opzettelijk” moeilijk wil doen…

Ik betaal dus geen provisie meer totdat er een correcte afrekening met controle gebeurt. Een andere mede-eigenaar betaalt ook niet, zoals steeds, totdat men hem eindeloos verzocht heeft zich in regel te willen stellen. Ook blok B betaalt niets meer omdat ze van blok A geen afrekening krijgen, dat vinden ze gemakkelijk.

De opzettelijke tegenwerking heeft meerdere gronden. Alles start bij de aannemer, de toenmalige notaris en natuurlijk bij ons, de compleet onwetenden. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden.

Blok A heeft een “gemeenschappelijke garage, die slechts plaats biedt voor 4 staanplaatsen. Eén eigenaar kocht twee staanplaatsen en maakte van 1 een afgesloten bergplaats. Uiteindelijk kunnen slechts twee kleine auto’s op hun staanplaats geraken, als de overige “gemeenschappelijke ruimte volledig vrij blijft, zo wordt beweerd. In het verleden werden er zelfs ruzies tot voor de Vrederechter uitgevochten onder de drie eigenaars met als gevolg een verkoop en een eigenaar die meent ook alle rechten op het gemeenschappelijke deel te hebben en daar ook een derde staanplaats voor zich neemt. Eén eigenaar die in Blok B woont kan met zijn wagen niet op zijn staanplaats geraken die stalt er onder andere zijn fietsen en die van anderen, onder welke voorwaarde is mij niet bekend. In die gemeenschappelijke ruimte die er overblijft lopen ook allerlei leidingen en zijn er twee sterfputjes en een collector. Tenzij men via de eigenaar van één staanplaats wonende in Blok B de toelating bekomt daar, blijkbaar om het even waar er plaats is, fiets(en) en andere zaken te stallen, bekomt men geen sleutel tot die ruimte.

De sterfputjes hebben geen waterslot en zitten volgepropt met verhard vuil en de collector heeft een compleet ondicht deksel dat dampen en stank niet kan tegenhouden. Dit sedert de ingebruikneming van het gebouw, 34 jaar geleden. De rioolstank dringt via reten en spleten tot in mijn woning en in de hal en trapzaal. Ik vermoedde al jaren dat daar de oorzaak van onze onaangename maar ook ongezonde toestand komt, maar heb die nu eerst onlangs kunnen laten vaststellen door een gespecialiseerd bedrijf dat verstopte leidingen moest komen vrij maken. Hun verslag bevestigt mijn visie.

Onder de trap in iets dat een kruipruimte moet voorstellen en waar de watermeters staan, bij dewelke men slechts kan geraken via een losstaande ladder nadat men over een berg kuismateriaal gekropen is. Daar is dan ook de tweede collector. Een gemetste bak zonder deksel, meestal bijna vol met een dikke vettige, stinkende smurrie. De vorige mede-eigenaar syndicus (betaald) liet een verluchtings gat in de deur naar de trapzaal maken om te “verluchten” in die hal en trapzaal. Inderdaad het stinkt er vaak onhoudbaar, maar volgens zijn advies is er niets aan te doen.

De door mij bij geroepen gespecialiseerde firma, maakte foto’s van een “onvoorstelbare”  en onduldbare knoeiboel. Hoewel reeds 34 jaar, beschouw ik dit als een urgente aangelegenheid die “onmiddellijk” moet aangepakt worden en met een offerte en een afspraak, bracht ik de andere eigenaars op de hoogte.

Bedreigingen, scheldpartijen, verwijten allerhande, en de eis van de syndicus-eigenaar die meer dan dertig jaar al de knoei als onoplosbaar had weten te verkopen aan de andere eigenaars, dat hij zijn reeds gestorte provisies terugeiste, heb ik de operatie smadelijk afgeblazen, op aanraden van mijn advocaat, wij trachten zoveel mogelijk te luchten en weg te zijn, dit omdat mijn echtgenote ernstige problemen heeft met de methaan uitwasemingen.  De niet- of wanbetaler leefde zich uit in een reeks verdachtmakingen, de anderen reageren niet, alleszins niet tegen mij.

De noodzakelijke herstellingen van de rioolproblemen zouden wel wat kosten en alleen voor uiterlijkheden wil men betalen. Het begrip gemeenschappelijk is taboe omdat het rechtzetten ervan de onrechtmatige privilegies van enkelen in deze Far West zouden beknotten. Voor de gemeenschap wordt enkel betaalt als men er onmiddellijk voordeel bij heeft, anders niet.

Ik geef U hier een onvolledig lijstje van  punten:

Nieuwe basisakte.

Syndicus met bestuur en reglementen.

Gemeenschappelijke ruimte en  onbereikbare koer.

Afwatering terassen.

Efficiënte schildering en uitrusting trapzaal.

Verluchting van trapzaal en hal.

Toegankelijkheid en onderhoud van kruipruimte.

Toegankelijkheid voor alle eigenaars van gemeenschappelijke ruimten.

Noodzakelijke verbeteringswerken afvoerleidingen.

Controle en hertselling van gebarsten luchtschachten.

Opdracht kuisvrouw/man ( aantal uren en straat).

Voorzien warmwater voor kuisvrouw/man.

Laat ik het voorlopig bijdeze houden. Mijn voorstel om volledig privatief zonnepanelen op het gemeenschappelijk dak te mogen plaatsen, al dan niet gemeenschappelijk, werd natuurlijk geweigerd, hoe zou het anders kunnen.

 

You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This