Wat indien de eigenaars geen verplichte beroepssyndicus wensen aan te stellen.

Word je eigen syndicus

2.88K keren bekekenSyndicusVerzekeringentegenwerking

Beste, Ik lees met belangstelling uw teksten en vind ze nuttig.

Onze “residentie!!???” bestaat uit 4 blokken, samen meer dan twintig appartementen. De vier blokken regelen hun zaakjes ieder op een eigen wijze, echter zonder bestuur, zonder beroepssyndicus, zonder echte afrekeningen, enz.

Blok A is door zijn permanent geruzie nu zonder syndicus en er zou een beroeps moeten gevonden worden. Vraag: Blok A 7 appartementen hangt voor bepaalde zaken vast aan blok B, moet volgens mij onder één beleid, dus één syndicus komen, de Residentie moet één overkoepelende beroepssyndicus hebben voor de vier blokjes hebben, hoe ziet U dat?

Ik stel na vele jaren vast dat de basisakte fout is en dus onbruikbaar is voor de duizendsten. Ik stel vast dat mede-eigenaars van een garage in blok A al die jaren nooit als mede-eigenaars ter kassa werden gebeden. Ik stel vast dat de brandverzekering verkeerd werd verrekend .

Dat is echter niet het ergste. Er is een onvoorstelbaar onbegrip en een ongekende tegenwerking van een meerderheid van eigenaars omde zaken in het reine te brengen want dat gaat wat kosten.

Is de enige uitweg een klacht bij de vrederechter en met behulp van een advocaat een sundicus vinden die een nieuwe basisakte laat opstellen die dan goedgekeurd bij de notaris wordt neergelegd? Wat als de andere blokken gewoon hun kat sturen?

Welke middelen heeft een eigenaar om tegen de meerderheid in te eisen dat eindelijk alles corrcct gebeurt? Is het opschorten van het betalen van provisies waarop geen afrekening komt een toegestane methode om beweging in deze onwil te krijgen?

 

Vraag: Welke overheid gaat wanneer zulke wantoestanden controleren?

Dank u Ludwig, dit is een zeer duidelijk antwoord.

Ik heb reeds met de heer Van Baelen, syndicus BEVAB zeer uitvoerig over deze zaak gesproken. Meer nog op een allerlaatste AV algemene vergadering is het me gelukt de ondertekende toezegging van de eigenaars van Blok A om BEVAB  de opdracht te geven te bekomen.

De ontslag genomen hebbende syndicus (vrijwillige) zou daarbij alle gegevens doorspelen wat vandaag, meer dan een jaar later nog niet gebeurd is. Bevab heeft herhaaldelijk met die man contact gezocht maar tevergeefs. Die schijnt het bovenaards druk te hebben.

De Blokken B,C,D, wensen de toestand te behouden zoals hij al die jaren is, dus de onwettigheid! Zij reageren gewoon niet op mijn verzoek.

Bevab zal zeer veel extra werk krijgen dat hem niet in dank wordt afgenomen, alleen al omwille van de kosten voor de eigenaars die zich nu zo gerust voelen. Met een opzegbaarheid van één jaar voorwaar geen fijne job. Hij zou de opdracht wel aanvaarden als de Residentie de Vrede in haar geheel onder zijn beheer komt. Dat is voorlopig onbereikbaar.

Bovendien moet de syndicus zich houden aan de gegevens van de basisakte en die zijn fout. Ik heb o.a. veel meer duizendsten op papier als in werkelijkheid, en zo is er heel wat fout.  M.a.w. zonder de volledige opkuis zijn we niks verder.

Tot de laatste AV was er een afrekening voor blok A maar met tal van onregelmatigheden, verkeerde regelingen enz… die nu door mij aan het licht zijn gekomen en die de anderen liefst zouden behouden…

Dit verhaal lijkt wel op: “Wachten op Godot”

Dit moet U toch nog weten. Toen de laatste syndicus zijn ontslag per mail bekendmaakte was er geen geld meer om verplichte betalingen te doen. Ik heb dan een regeling op punt gesteld om met provisies zonder afrekening tijdelijk te werken. Dat voorstel is door de meerderheid van Blok A gevolgd. De gewezen syndicus voert nog de verplichte betalingen uit als hem dat herhaaldelijk gevraagd wordt.

Ik heb/ had  ook die volmacht maar op aanraden van mijn advocaat mag ik geen verdere verantwoordelijkheid op mij nemen. Door te helpen wordt de foute toestand alleen maar verder mogelijk gemaakt. Daarom nu mijn laatste vraag: Ik stop met het betalen van elke provisie. Ik wil mijn deel in kosten wel betalen maar met een degelijke, correcte afrekening door een syndicus gecontroleerd door het bestuur. Zo onttrek ik me niet aan mijn verantwoordelijkheid maar probeer de anderen te overtuigen het verplichte, noodzakelijke te doen. Wat meent U?

Dit is slechts het topje van de ijsberg in residentie De Vrede in Niel 2845. Mijn speurwerk en verzoeken bezorgen mij de titel, zeveraar, koejon???) ambetanterik en nog veel meer kwetsende epithetons.

Leven in gemeenschap is tof!

Dank voor de uitleg en de aandacht.

You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This