Wat indien de eigenaars geen verplichte beroepssyndicus wensen aan te stellen.

Word je eigen syndicus

2.94K keren bekekenSyndicusVerzekeringentegenwerking

Beste, Ik lees met belangstelling uw teksten en vind ze nuttig.

Onze “residentie!!???” bestaat uit 4 blokken, samen meer dan twintig appartementen. De vier blokken regelen hun zaakjes ieder op een eigen wijze, echter zonder bestuur, zonder beroepssyndicus, zonder echte afrekeningen, enz.

Blok A is door zijn permanent geruzie nu zonder syndicus en er zou een beroeps moeten gevonden worden. Vraag: Blok A 7 appartementen hangt voor bepaalde zaken vast aan blok B, moet volgens mij onder één beleid, dus één syndicus komen, de Residentie moet één overkoepelende beroepssyndicus hebben voor de vier blokjes hebben, hoe ziet U dat?

Ik stel na vele jaren vast dat de basisakte fout is en dus onbruikbaar is voor de duizendsten. Ik stel vast dat mede-eigenaars van een garage in blok A al die jaren nooit als mede-eigenaars ter kassa werden gebeden. Ik stel vast dat de brandverzekering verkeerd werd verrekend .

Dat is echter niet het ergste. Er is een onvoorstelbaar onbegrip en een ongekende tegenwerking van een meerderheid van eigenaars omde zaken in het reine te brengen want dat gaat wat kosten.

Is de enige uitweg een klacht bij de vrederechter en met behulp van een advocaat een sundicus vinden die een nieuwe basisakte laat opstellen die dan goedgekeurd bij de notaris wordt neergelegd? Wat als de andere blokken gewoon hun kat sturen?

Welke middelen heeft een eigenaar om tegen de meerderheid in te eisen dat eindelijk alles corrcct gebeurt? Is het opschorten van het betalen van provisies waarop geen afrekening komt een toegestane methode om beweging in deze onwil te krijgen?

 

Vraag: Welke overheid gaat wanneer zulke wantoestanden controleren?

Als ik het goed begrijp is er aan de ene kant niets, maar wordt er aan de andere kant toch door iemand afrekeningen en verdelingen gemaakt van kosten.  Er moet toch iets of iemand zijn die zich geroepen voelt om ‘syndicus’ te spelen.

Wat er regelmatig wordt vastgesteld is dat in meestal oudere blokken oudere eigenaars wonen waarvan er enkele al jaren volgens hun methodes en inzichten een gebouw ‘beheren’. Evenwel heeft de wetgever terecht aan dit soort toestanden een einde willen stellen door de wet van 08/2010.  Defacto wordt door deze wet in elk gebouw met minimum twee kavels een vereniging van mede eigenaars opgericht, deze VME is een rechtspersoon en zal in de eerste plaats het belang van de gemeenschappelijke delen behartigen. De organisatie van de VME is verplicht op te volgen ( in een gebouw met + 20 kavels ) door een professioneel syndicus.

Indien U zich vandaag in een situatie bevindt die, vanuit Uw standpunt, volkomen hopeloos is, dan kan U ofwel een buitengewoon algemene vergadering bijeenroepen met als enige agendapunt het zich naar de wet van 08/2010 schikken ( hier kan U best ook een professionele syndicus mee belasten, met de organisatie van deze vergadering). Zijn er te weinig aanwezigen op de eerste vergadering, dan wordt er automatisch een twee vergadering gepland waar de vereiste meerderheden niet meer vereist zijn en er kan beslist worden door de aanwezige eigenaars.

Na deze vergadering zal de VME volledig kunnen werken en eventueel stappen kunnen ondernemen tegen deze eigenaars die zich hardswil blijven verzetten tegen de wettelijke aanpassingen. De VME heeft rechtspersoonlijkheid en kan dan ook als rechtspersoon handelen. Duidelijke uitleg en gesprek is altijd een eerste stap, de rechtbank kan als laatste drukkingsmiddel gebruikt worden ( temeer daar de wetten duidelijk zijn zal één of meer eigenaars die zich niet willen aanpassen in het ongelijk gesteld worden en moeten opdraaien voor de kosten.

Eénmaal de VME geinstalleerd is als werkend orgaan, moet U zeer dringend Uw basisakte en RVME aanpassen. De huidige wet voorziet immers dat deze moeten aangepast worden naar inhoud en vorm zoals bepaald in de wet van 08/2010 en dit voor 31/08/2013 !

Er is dus dringend werk aan de winkel, misschien zal de appel even zuur zijn, maar éénmaal als alle partijen het nut van de nieuwe wet van 08/2010 begrijpen zal de samenwerking veel vlotter verlopen en zal niet meer één persoon het gevoel moeten hebben dat het ‘zijn blok’ of ‘zijn werk’ is dat aangevallen wordt.

Bijstand van een professionele syndicus voor dit verhaal lijkt me echter onontbeerlijk, ook omdat er van deze persoon een hoge graad van objectiviteit kan verwacht worden die in de eerste plaats het belang van de gemeenschap zal behartigen zonder te kijken naar de ego’s van individuele eigenaars.

Succes !

You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This