Wat indien de eigenaars geen verplichte beroepssyndicus wensen aan te stellen.

Word je eigen syndicus

2.94K keren bekekenSyndicusVerzekeringentegenwerking

Beste, Ik lees met belangstelling uw teksten en vind ze nuttig.

Onze “residentie!!???” bestaat uit 4 blokken, samen meer dan twintig appartementen. De vier blokken regelen hun zaakjes ieder op een eigen wijze, echter zonder bestuur, zonder beroepssyndicus, zonder echte afrekeningen, enz.

Blok A is door zijn permanent geruzie nu zonder syndicus en er zou een beroeps moeten gevonden worden. Vraag: Blok A 7 appartementen hangt voor bepaalde zaken vast aan blok B, moet volgens mij onder één beleid, dus één syndicus komen, de Residentie moet één overkoepelende beroepssyndicus hebben voor de vier blokjes hebben, hoe ziet U dat?

Ik stel na vele jaren vast dat de basisakte fout is en dus onbruikbaar is voor de duizendsten. Ik stel vast dat mede-eigenaars van een garage in blok A al die jaren nooit als mede-eigenaars ter kassa werden gebeden. Ik stel vast dat de brandverzekering verkeerd werd verrekend .

Dat is echter niet het ergste. Er is een onvoorstelbaar onbegrip en een ongekende tegenwerking van een meerderheid van eigenaars omde zaken in het reine te brengen want dat gaat wat kosten.

Is de enige uitweg een klacht bij de vrederechter en met behulp van een advocaat een sundicus vinden die een nieuwe basisakte laat opstellen die dan goedgekeurd bij de notaris wordt neergelegd? Wat als de andere blokken gewoon hun kat sturen?

Welke middelen heeft een eigenaar om tegen de meerderheid in te eisen dat eindelijk alles corrcct gebeurt? Is het opschorten van het betalen van provisies waarop geen afrekening komt een toegestane methode om beweging in deze onwil te krijgen?

 

Vraag: Welke overheid gaat wanneer zulke wantoestanden controleren?

Dank U , Ludwig,

Inderdaad het verhaal is nog veel verwarrender dan U denkt. De notaris is ondertussen overleden en de notaris die de zaken heeft overgenomen, bevestigde dat er met de gebouwen opgericht door onze aannemer heel veel problemen zijn.

Het gaat inderdaad over één residentie bestaande uit vier blokken. Dus over meer dan twintig appartementen.

De basisakte van de residentie is alleszins wat blokken A en B betreft fout, verkeerd, onbruikbaar!

De residentie heeft derhalve nooit een bestuur gehad, evenmin een overkoepelend syndicus. Er is niets!

In de blokken A en B werden verkeerde berekeningen gemaakt, op basis van verkeerde gegevens.

Al de stappen die U aanhaalt heb ik reeds gevolgd. In de blokken A en B is er geen enkele eigenaar bereid wat dan ook te doen om de zaak in orde te brengen, waarschijnlijk ook niet in de hele residentie. Het in orde brengen betekent veel meer kosten, toepassen van de wet, en voor enkelen eindelijk een nadeel in plaats van een onterecht voordeel. Rond de tafel zitten is totaal onmogelijk.

De vraag is dus: de overheid heeft wetten uitgevaardigd, wie controleert de correcte toepassing van deze wetten en wie verplicht ze te volgen. Een dief wordt vervolgd, het is niet de bestolenen die de dief moet vervolgen.

De zaken zijn dus zo duidelijk als maar kan zijn. In dit geval beslist een democratische meerderheid wetten te negeren en willekeur te laten heersen waarbij enkelen benadeeld worden en waardoor er geen beroepssyndicus kan aangesteld worden.

Ik begrijp dat dit verwarrend overkomt, volgens al de geraadpleegde” deskundigen” absoluut geen uitzondering.

Residentie De Vrede, aannemer Maximus, notaris Willemsen (overleden) nu Wellekens.

Dank voor de reactie, ik hoop op een antwoord op mijn laatste vraag.

You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This