Wat houdt decharge van de syndicus in?

Word je eigen syndicus

5.56K keren bekekenAlgemene Vergadering

Kan één iemand decharge weigeren en op welke basis?

Dag Chris,

Een décharge (ook wel kwijting genoemd) houdt eigenlijk in dat men akkoord is met het gevoerde beleid van de syndicus. Het mag niet onderschat worden omdat men eigenlijk hiermee afstand doet van een mogelijke aansprakelijkheidsvordering voor het gekende beleid van het voorbije jaar.

Ik zeg het “gekende beleid” omdat wanneer er sprake is van fraude (dus acties die de syndicus bedrieglijk achter de rug om heeft gedaan) of grove nalatigheid, de decharge in veel gevallen toch niet telt.

De décharge wordt verleend via de algemene vergadering op basis van een gewone meerderheid. Het is dus mogelijk dat jij niet akkoord bent maar de rest van de mede-eigenaars wel. Hierdoor kan er dus via de algemene vergadering décharge verleend worden terwijl je zelf niet akkoord bent.

Op dat ogenblik is het belangrijk dat je op het einde van de vergadering de notulen controleert. De syndicus is namelijk via de wetgeving verplicht om NEEN-stemmers bij naam te vermelden op de notulen.

Op die manier behoud jij als individu het recht om zijn aansprakelijkheid aan te vechten voor de rechtbank. Vanuit de Vereniging van Mede-Eigenaars een rechtzaak aanspannen wordt in ieder geval moeilijker omdat de syndicus tijdens kan teruggrijpen naar de notulen waar de VME decharge gegeven heeft.

Met vriendelijke groeten,
Jessie

Beste

Zelf zijn we mede-eigenaar in een residentie te Oostkamp. Op de laatste algemene vergadering voor mede-eigenaars werd door de rekening commissaris gewezen op een aantal tekortkomingen in de rekeningen/facturen van het jaar 2016.  Er werden ook kosten aangerekend door de syndicus waarvan zelfs geen facturen voor handen waren.

Gezien deze vaststellingen van tekortkoming, werd door de voltallige vereniging van mede-eigenaars beslist om geen décharge te verlenen aan de syndicus.

Deze laat tot op heden ook na om de ontbrekende facturen aan de rekening commissaris over te maken.

Wat zijn onze mogelijkheden als mede-eigenaar tegenover de syndicus? Welke stappen dienen we te ondernemen?  Wat is het gevolg of nadeel voor de syndicus als er geen décharge verleend werd ?

Hopende spoedig een antwoord op onze vragen te mogen ontvangen, verblijf ik

met vriendelijke groet.

Rik

http://www.elfri.be/kwijting

 

Stel samen met de CvR de syndicus per aangetekende brief in gebreke.

 

Vermeld in de aangetekende brief dat indien voor xx/yy/2018 de zaak niet gereguraliseerd is, u klacht neerlegt, om te beginnen, bij het B.I.V.

 

http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding

 

 

Nut klacht B.I.V. ?

 

Zie :

https://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris

20122017

Beste Chris Debel, Jessie, Rik, Pol,

Ter vervollediging, zonder afbreuk aan bovenstaande : een goede statutaire jaarvergadering vergt afzonderlijke punten over decharge, discharge (kwijting blijkbaar in Nederlands) RekCom &  Syndicus. Niet onbelangrijk is ook dat de JaarRekening en Balans elk afzonderlijk goedkeuring vergen. Het is voor éénieder van belang om uw latere rechten te vrijwaren dat men bewust op elk van die items punten onthouding, voor of tegen stemt, de basis of reden van uw keuze dient niet genotuleerd, maar kan wel deel uitmaken van een voor stemming en bespreking gevoerd debat uiteraard.

Aanvulling op Jessie :

” De syndicus is namelijk via de wetgeving verplicht om NEEN-stemmers bij naam te vermelden op de notulen.”

Ook onthoudingen dienen wettelijk verplicht nominatief genotuleerd

Rik, Pol, :

“Wat zijn onze mogelijkheden als mede-eigenaar tegenover de syndicus? Welke stappen dienen we te ondernemen?  Wat is het gevolg of nadeel voor de syndicus als er geen décharge verleend werd ?”

Zonder 50 % + 1 decharge, kan de Syndicus niet meer verder besturen, en word de voorzitter dossierbeheerder

 

 

Zonder 50 % + 1 decharge, kan de Syndicus niet meer verder besturen, en word (sic) de voorzitter dossierbeheerder”

 

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom/verlenen_we_de_syndicus_decharge_of_niet_/VLTAVGAR_EU120207/related (betaalmuur)

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/wettelijke-plichten/vraag/31955/hoe-moet-de-syndicusvergoeding-per-appartement-verdeeld-worden/

 

Het loutere feit dat de AV en/of individuele ME’s  weigeren decharge te geven, brengt GEEN verandering aan in de relaties tussen syndicus en VME.

 

Wel staat de VME/de weigerende ME iets sterker bij het verdere (juridisch) verloop van de betwisting.

 

Om een resultaat te bereiken moet er na de weigering decharge  handelend opgetreden worden. (O.a. aangetekende brief in gebreke stellen, klacht rechtbank)

 

 

 

B.W. Art. 577-8 § 6

 

 

Inzake het syndicuscontract is er slechts een automatisme : het vervalt op de einddatum.

 

Uiteraard kan de AV, maar zij alleen, liefst voor deze einddatum, beslissen over de hernieuwing of het toevertrouwen aan een andere syndicus.

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This