Uitvoering werken zonder overleg met RVM

Word je eigen syndicus

1.37K keren bekekenUitvoering van Werken

Tot welk bedrag mag de syndicus dringende herstellingswerken laten uitvoeren zonder overleg met de RVM. In het contract van de syndicus staat daar niets over vermeld.

In de Wet worden geen bedragen vermeld. Er staat enkel (art 577-8 §4, 4° ) dat de syndicus alle bewarende maatregelen mag treffen en alle daden van voorlopig beheer mag stellen (zonder beperking van bedrag, tenzij daarover in het Intern Reglement een beperking is vastgelegd). De syndicus dient hier te handelen als een ‘goede huisvader’, en zich o.a. te refereren naar het jaarlijkse kostenbudget waaraan iedereen zich verwacht. Voor plotse onvoorziene uitzonderlijk grote herstellingskosten kan de syndicus een ‘Bijzondere Algemene Vergadering om dringende reden’ samenroepen. Hierbij hoeft hij zich ook niet te houden aan de 15 dagen die normaal tussen de uitnodiging voor en de datum van de AV moeten lijggen (art 577-6 §3). Voor zover de dringendheid van de herstelling het toelaat, kan de RvM eventueel advies geven, maar geen beslissing nemen, noch afdwingen. De syndicus kan ook het ‘dringendste deel van de herstelling’ onmiddellijk uitvoeren, en de rest (vervanging, afwerking, verfraaiing,…) pas nadat de AV er zich heeft over uitgesproken.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This