Syndicus vraagt gegevens huurder

Word je eigen syndicus

689 keren bekekenSyndicus

We kregen als eigenaars een document van onze syndicus waar hij vraagt dat alle eigenaars die verhuren het document in bijlage zouden invullen.

Ik meen dat dit privacy is (GDPR-wetgeving) en dat de syndicus dit niet mag vragen en ook niet moet weten aan wie je verhuurt.
Met welke reden?
Jaarlijkse eindafrekening (uitgesplitst volgens huurder en verhuurder) komt naar de eigenaar, die deze op zijn beurt naar zijn huurder moet doorsturen en dit dan natuurlijk onderling moet regelen.
Ik zou ook niet weten waarom hij dat nu opeens moet weten en hij vraagt dit nu pas na 1,5 jaar.

In te vullen bij verhuring:

Ik ondergetekende ______________________________ verklaar hierbij dat de volgende kavels:
_______________________________________,worden verhuurd aan:
Naam: .
Telefoonnummer: ____/___.___.___
Gsm 1: ____/___.___.___ Gsm 2: ____/___.___.___ Fax: ____/___.___.___
Email: @ .
Gelieve het aantal bewoners te vermelden: .
Indien het postadres van de huurder afwijkt van het kaveladres:
Straat: nr.: bus: .
Postnummer: Gemeente: .
Aanvang Huurcontract:………………………………………
Indien u meerdere huurders heeft kunt u extra infofiches downloaden van het intranet, bij tabblad documenten,
formulieren.
Ik ondergetekende ___________________________ verklaar hierbij dat alle gegevens correct zijn
aangepast
Handtekening (*)
Datum: ___/___/_____.
(*) Handtekening te voorzien door lasthebber, alsook alle andere mede-eigenaars van deze kavels.

lebragard Vraag beantwoord december 14, 2023

15h59, Maandag 11/12/2023,

De Syndicus dient ten alle tijde over de lijst van gedomicilieerden te beschikken over de gebouwen dewelke hij/zij beheert

FlatBuilding Vraag beantwoord december 11, 2023

16h20, 11/12/2023,

We kregen als eigenaars een document van onze syndicus waar hij vraagt dat alle eigenaars die verhuren het document in bijlage zouden invullen.

Ik meen dat dit privacy is (GDPR-wetgeving) en dat de syndicus dit niet mag vragen en ook niet moet weten aan wie je verhuurt.
Met welke reden?
Jaarlijkse eindafrekening (uitgesplitst volgens huurder en verhuurder) komt naar de eigenaar, die deze op zijn beurt naar zijn huurder moet doorsturen en dit dan natuurlijk onderling moet regelen.

Bovenstaande paragraaf klopt
Ik zou ook niet weten waarom hij dat nu opeens moet weten en hij vraagt dit nu pas na 1,5 jaar.

Identiteit van alle gedomicilieerden dient de Beheerder wettelijk over te beschikken, in welke mate tevens contactgegevens (telefoon , mail, – afwijkend post, – adres) kunnen deze web moderatoren of andere specifiek ervaren juridische leden wellicht uw vraag (en mijn antwoord) aanvullen en bijkomend toelichten

In te vullen bij verhuring:

Ik ondergetekende ______________________________ verklaar hierbij dat de volgende kavels:
_______________________________________,worden verhuurd aan:
Naam: .
Telefoonnummer: ____/___.___.___
Gsm 1: ____/___.___.___ Gsm 2: ____/___.___.___ Fax: ____/___.___.___
Email: @ .
Gelieve het aantal bewoners te vermelden: .
Indien het postadres van de huurder afwijkt van het kaveladres:
Straat: nr.: bus: .
Postnummer: Gemeente: .
Aanvang Huurcontract:………………………………………
Indien u meerdere huurders heeft kunt u extra infofiches downloaden van het intranet, bij tabblad documenten,
formulieren.
Ik ondergetekende ___________________________ verklaar hierbij dat alle gegevens correct zijn
aangepast
Handtekening (*)
Datum: ___/___/_____.
(*) Handtekening te voorzien door lasthebber, alsook alle andere mede-eigenaars van deze kavels.

FlatBuilding Vraag beantwoord december 11, 2023

Lees uw statuten van het gebouw : wanneer een eigenaar zakelijke rechten geeft aan iemand , huurder , is deze verplicht de nodige gegevens te verstrekken aan de syndicus EN art.3.93 wet NB mede eigendom

– Tegenwerpelijkheid
§ 2. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus

Heeft niks te maken met het GDPR , dit is een wettelijke verplichting voor elke mede-eigenaar.

RM Posted new comment december 11, 2023

Tja, zakelijk statuut, maar hier zegt de wetgever niet wat daar onder begrepen moet worden.

Ik lees het volgende:

Een zakelijk recht kan zijn:

volle eigendom
vruchtgebruik (recht om in de woning te wonen, maar geen eigenaar)
erfpacht
opstal
recht van gebruik en/of bewoning

Ikzelf ( en Lebragard nog.meer) zijn toch duidelijk, bespaar je huurder en vooral jezelf potentiële problemen en verschaf syndicus identiteit gedomicilieerden : ide entiteit s kaart   nummer rijksregister nummer, voor en familie   naam 8h17 13/12/2023 

FlatBuilding Vraag beantwoord december 12, 2023

telefoon en  mail zou ik niet mede delen 

FlatBuilding Vraag beantwoord december 12, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This