fbpx

Rekening VME geblokkeerd

Word je eigen syndicus

513 keren bekekenBoekhouding VME

De syndicus heeft zijn ontslag aangeboden en de bevoegdheden overgedragen aan de voorzitter van de VME vermits er nog geen nieuwe syndicus is.  Hierop blokkeert de voorzitter de rekening van de VME.  Wie betaalt de mogelijke nalatigheidsinteresten en boetes ??

lebragard Vraag beantwoord november 25, 2021

#dmeerpa

even aanvullen :

Vanaf 01.01.2019 bestaat hierover nu duidelijkheid in de wet.
Voortaan lezen we:

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen.

Op die manier kan toch een reguliere algemene vergadering worden bijeen geroepen wanneer er geen syndicus meer is als gevolg van zijn ontslag/ontslagneming, zonder dat er een nieuwe werd aangesteld en wel op initiatief van :

  • De raad van mede eigendom
  • De voorzitter van de laatste AV, die daarmee een nieuwe wettelijke bevoegdheid krijgt… één van de schaarse …
  • Een of meer mede eigenaren die weliswaar samen ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
lebragard Vraag beantwoord november 25, 2021
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This