Rechtzetting van kosten vragen via BIV (als ze op de algemene vergadering goedgekeurd zijn) ?

Word je eigen syndicus

107 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Betreft: 1.  rechtzetting kosten en individuele afrekening
2.  inzage in de facturen en rekeningen en
in het verslag van de commissaris van de rekeningen

Op 10 mei 2023 kregen we bericht dat kantoor X onze nieuwe syndicus werd.

Toen ik syndicus X erop wees dat er geen bijzondere algemene vergadering had plaatsgehad, waarop kantoor X tot syndicus werd gekozen, werd op 31 mei 2023 bij bijzondere algemene vergadering kantoor X als syndicus aangesteld.

In de kostenafrekening van 2023, vond ik facturen van erelonen van syndicus X voor de maanden april en mei 2023, dus vóór de datum dat kantoor X werd aangesteld als syndicus.
Deze kosten werden dus ten onrechte aan de VME aangerekend, en aan mij voor mijn eigendomsaandeel.

Ik heb voorafgaand aan de algemene vergadering via mail om uitleg gevraagd, maar geen antwoord gekregen.
Op de algemene vergadering heb ik rechtzetting gevraagd over de ten onrechte aangerekende erelonen van syndicus X (ten belope van mijn eigendomsaandeel).
Syndicus X zou de rechtzetting doen tegen 1 februari ll.

Ondanks mijn opmerkingen en de toezegging van syndicus X om de kosten recht te zetten, werd de kostenafrekening bij meerderheid tóch goedgekeurd.

Opmerking:
Syndicus X heeft achteraf in het verslag gewoon vermeld dat de kostenafrekening werd goedgekeurd, en niets vermeld over rechtzetting van de kosten van erelonen.  Syndicus X heeft de rechtzetting van de kosten van erelonen tot op heden (nog) niet gedaan.

Ook op mijn vraag om inzage in de facturen en rekeningen van de VME en in het verslag van de commissaris van de rekeningen, krijg ik geen antwoord.

Vragen:

Kan ik rechtzetting van kosten en inzage in de niet-privatieve documenten vragen via het BIV ?
Kan syndicus X een juridische procedure tegen mij opstarten, als ik een klacht indien bij het BIV ?

Dank u voor uw antwoord

lebragard Vraag beantwoord februari 22, 2024

uw vragen :

Kan ik rechtzetting van kosten en inzage in de niet-privatieve documenten vragen via het BIV ?

BIV is een Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars/ syndicus en heeft als dusdanig niets te maken met het reilen en zeilen van een VME.(vereniging van mede-eigenaars)

Een rechtzetting van de kosten kan u vragen aan de syndicus en/of aan de vrederechter zo u de boekhouding niet goedkeurde.

Inzage in de niet-privatieve boekhouding kan u vragen aan de syndicus , mits afspraak op het kantoor van de syndicus of zoals bepaalt is in het RIO.

Kan syndicus X een juridische procedure tegen mij opstarten, als ik een klacht indien bij het BIV ?

Neen , maar u kan klacht indienen bij het BIV als u vind dat de syndicus niet conform werkt volgens de deontologie (plichtenleer) van het beroepsinstituut. Het BIV is geen rechtbank maar een belangenvereniging….net zoals bv. een advocaat of dokter moet deze ook zijn deontologische code respecteren in het uitoefenen van zijn beroep…doet deze dat niet kan men klacht neerleggen bij die beroepsorganisatie/belangenvereniging, balie vd advocaten stafhouder , orde der geneesheren

lebragard Vraag beantwoord februari 22, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This