fbpx

Plaatsing zonnepanelen op dak boven mijn appartement?

Word je eigen syndicus

318 keren bekekenAlgemene Vergadering

Ik zou graag zonnepanelen plaatsen op het dak boven mijn appartement (alle appartement bevinden zich boven een woonwarenhuis, alle appartement in het gebouw zijn dakappartementen) maar ‘het geraamte van het gebouw’ is in mede-eigendom. Daar dat de jaarlijkse vergadering vorige maand heeft plaatsgevonden, dien ik echt een volledig jaar te wachten om toestemming te vragen aan de VME? Is er geen andere manier om dit te doen, schriftelijk of vanop afstand door de syndicus bijvoorbeeld? Een uitzonderlijke vergadering bijeenroepen lijkt mij niet plausibel daar dat dit niet urgent is.

Vraag beantwoord

# sibelle dank met uw update

Bedankt voor alle hulp! Nooit geweten dat een syndicus eigenlijk wel nog een machtige positie betreft.

Dat is hoe men het bekijkt. De syndicus voert uit wat de AV beslist…en niet andersom , dat mag de VME niet toelaten.

Daarom het belang van de Raad van mede-eigenaars die een controle taak heeft naar de syndicus , doet deze zijn beheer conform de statuten van het gebouw , de reglementen van de VME , de wet  en respecteert zijn eigen deontologie ect…

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de syndicus zelfstandig optreden

  • (sommige) laattijdige betalingen vorderen (sinds2019)
  • bewarende maatregelen nemen en daden van voorlopig beheer
  • bij hoogdringendheid initiatief BAV
  • bepalingen in het syndicus-contract met de VME (belangrijk !!!)

Algemeen gesteld : de VME/AV is de wetgevende macht en bepaalt wat en niet en de syndicus voert uit wat de AV beslist heeft.(en niet andersom)

Men kan dus ervan uitgaan dat een VME krijgt wat zijn organen van die VME ervan “bakken”.

organen VME

  • syndicus
  • commissaris vd rekeningen
  • Raad van mede-eigenaars
  • de AV

Indien de syndicus en de VME de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de mede-eigenaars niet schendt is het OK.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 11 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This