fbpx

Ondersteuning syndicus

Word je eigen syndicus

355 keren bekekenSyndicus

Als voorzitter van de RvMe zit ik met volgend probleem. AV in okt 2020.Onze syndicus bezorgt ons rekeningafschriften na 5 maanden rappeleren. Gevolg facturen betaalt voor andere gebouwen met ons geld.(ong.€ 17.000) Vergadering met de rekencommissaris willen ze niet en maken een foutieve eindafrekening. De agendapunten op de AV stelt de syndicus zonder medeweten van de RvMe op. De AV zit hij zelf voor. Iedere inbreng van de RvMe wimpelt hij af. Vóór de verlenging van zijn mandaat hebben we een aangepast contract gevraagd.En de aanwezige mede-eigenaars konden wij niet vooraf informeren want omwille van de privacy krijgen we geen mail-adressen.
1 stem wordt gevraagd voor taken waarin meerder opdrachten zitten vervat.De eindafrekening werd afgekeurd en in het verslag van de AV staat dat elke mede-eigenaar een correcte eindafrekening omstreeks 15/12/2020 zal ontvangen.In nov. hebben we alle nodige info aan de syndicus bezorgt.Zijn mandaat verviel in okt.2020 en een nieuw te ondertekenen contract hebben we nog niet ontvangen.Op dezelfde AV was er een verkiezing voor de RvMe.Een nieuwe eigenaar is nu lid maar omdat hij verzekeringsmakelaar is voor grote gebouwen koopt hij hier en daar een studio.Gevolg: zonder één handtekening van de RvMe heeft hij van de syndicus alle
polissen op zijn naam doen zetten. 5 dagen daarna gaf hij zijn ontslag als lid van de RvMe.
Volgens afspraak is onze syndicus 7 op 7 bereikbaar maar antwoordt op geen enkele vraag van zowel de RvMe als de mede-eigenaars. Zelfs aangetekende brieven beantwoorden ze iet.
Wij zitten volop in de investeringen om ons gebouw brandveilig te maken en hebben geluk dat dit in handen van een architect zit.

Beslissingen op de AV zijn na 6 maanden nog niet uitgevoerd.

Zou het aangeraden zijn dit aan de CIB te melden?

Vraag beantwoord

https://www.cib.be/

is een beroepsvereniging van de vastgoedmakelaars en syndici.

Het tuchtorgaan van de vastgoedmakelaars en syndici is:

https://www.biv.be/over-het-biv/wat-het-biv

Vergelijkbaar met orde van artsen, advocaten, notarissen etc., behept met dezelfde ziekten van opaciteit en geheimzinnigheid.

 

Wel is de wetgever in hun geval zo verstandig geweest om hen een publicatieplicht van hun beslisingen op te leggen.

Vraag beantwoord

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :

”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante

http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding

Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.

Opvolging klacht B.I.V. ?

Zie :

http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)

Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.

Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.

Illustratie:

https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers

Vraag beantwoord

Klacht bij het BIV gaat de “problemen” met die syndicus niet oplossen.

Probleemoplossend handelen is hier de enige juiste boodschap.

Vraag dringend een BAV aan (aangetekend) bij de syndicus. Dit kan en mag ook in deze moeilijke corona periode. Verzamel 1/5 van de aandelen en doe een aangetekend schrijven aan de syndicus met de vraag om een BAV. te organiseren, met duidelijke agendapunten…..

Zorg dat de notulen duidelijk zijn !!

Schematisch: (onder voorbehoud wegens te weinig informatie)

Als voorzitter van de RvMe zit ik met volgend probleem. AV in okt 2020.Onze syndicus bezorgt ons rekeningafschriften na 5 maanden rappeleren. Gevolg facturen betaalt voor andere gebouwen met ons geld.(ong.€ 17.000)

Ongelooflijk , niet toelaatbaar..= bevoegdheidsoverschrijding syndicus zware fout , tegoeden van bepaalde mede-eigenaars gebruiken voor andere doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk bestemd zijn is not done.

Vergadering met de rekencommissaris willen ze niet en maken een foutieve eindafrekening.

Welke bevoegdheid heeft de rekencommissaris gekregen in het RIO ?

Ook een mede-eigenaar heeft het recht en kan de boekhouding controleren/inkijken.

De agendapunten op de AV stelt de syndicus zonder medeweten van de RvMe op.

Elke mede-eigenaar , lees elke , dus ook de RvMe, kan agendapunten indienen , ook zonder toestemming van de RvMe…

Belangrijkste taak RvMe is controle erop toezien dat de syndicus zijn taak naar behoren uitvoert.

Syndicus moet wettelijk gezien niet overleggen met de raad , maar is wel aangewezen.

De AV zit hij zelf voor.

Wettelijk gezien moet een mede-eigenaar als voorzitter aangeduid worden en deze mede-eigenaar moet vanzelfsprekend ook kunnen/willen handelen als een voorzitter.

Iedere inbreng van de RvMe wimpelt hij af. Vóór de verlenging van zijn mandaat hebben we een aangepast contract gevraagd. En de aanwezige mede-eigenaars konden wij niet vooraf informeren want omwille van de privacy krijgen we geen mail-adressen.

Corona gerelateerd wordt het contract met de syndicus automatisch verlengd…al dan niet met een nieuw contract. Syndicus is niet verplicht mail-adressen door te geven , wel de adressen en de info mbt. de kavels die men heeft.

1 stem wordt gevraagd voor taken waarin meerder opdrachten zitten vervat.De eindafrekening werd afgekeurd en in het verslag van de AV staat dat elke mede-eigenaar een correcte eindafrekening omstreeks 15/12/2020 zal ontvangen.

Nog steeds niets ontvangen ! fout en nalatigheid syndicus ….

Gevolg: zonder één handtekening van de RvMe heeft hij van de syndicus alle
polissen op zijn naam doen zetten. 5 dagen daarna gaf hij zijn ontslag als lid van de RvMe.

Kan niet nog de raad noch de syndicus kan daarover beslissen. De AV beslist daarover. BAV met agendapunt : onrechtmatige opzeg verzekeringen

Aangetekende protest zending naar syndicus en naar de verzekering-makelaar.

Volgens afspraak is onze syndicus 7 op 7 bereikbaar maar antwoordt op geen enkele vraag van zowel de RvMe als de mede-eigenaars. Zelfs aangetekende brieven beantwoorden ze iet.

Wat is voorzien in het syndicuscontract ? Het is niet normaal dat een syndicus niet reageert…

Wij zitten volop in de investeringen om ons gebouw brandveilig te maken en hebben geluk dat dit in handen van een architect zit.

Opdracht is gegeven aan die architect door de syndicus , op vraag/beslissing AV !

Beslissingen op de AV zijn na 6 maanden nog niet uitgevoerd.

Het is niet omdat we in een corona crisis zitten dat het beheer dat de syndicus moet uitvoeren , uitgesteld wordt.

Belangrijk gegeven en vaak niet geweten is , dat :

  • De VME in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor het beheer en het regelen van het onderhoud van het gebouw/groep van gebouwen en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. (syndicus voert die beslissingen AV/beheer uit )
  • De VME is wettelijk gezien , art.1384 BW,  “de bewaarder” van de zaak/gebouw.
  • De VME is verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat de syndicus doet , deze handelt immers in opdracht van de VME. Ook al begaat de syndicus een fout de VME blijft ook daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
  • behoudens fraude , zware fouten kan de VME eventuele schade wel verhalen op de syndicus = procedure
  • lees zeker : https://www.adlex.be/nl/artikels/2225-aansprakelijkheid-van-de-vme-en-de-syndicus-in-het-appartementsrecht
Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This