fbpx

Omstandig jaarverslag uitoefening taak Raad van Mede-Eigendom

Word je eigen syndicus

386 keren bekekenRaad van Mede-Eigendomjaarverslag algemene vergadering

Beste,

Ik refereer naar art. 577-8/1 § 4 B.W. (wet mede-eigendom 01/2019) waarbij de Raad van Mede-Eigendom tijdens de algemene vergadering de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak dient te bezorgen.

Wie is de secretaris voor het opmaken van dit jaarverslag ?  Is dit de syndicus of de leden/voorzitter van de Raad van Mede-Eigendom ?

Moet het voor te leggen omstandig jaarverslag als een agendapunt genoteerd worden op de dagorde ?

Welke mogelijkheden hebben de mede-eigenaars indien er geen verslag wordt voorgelegd ?

 

Geachte

 

de wetgever voorzag niets.

Aan u en uw AV om de spelregels te bepalen in het kersverse verplichte Reglement van Interne Orde.

 

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Beste,

Het huidig ‘Reglement van Interne Orde’ (02/2019) voor de residentie citeert de wettekst maar niet de praktische uitvoering ervan.

Dit zal op de dagorde van de volgende algemene vergadering geplaatst worden.

Ondertussen zal er voor het lopend jaar geen jaarverslag opgemaakt worden (evenmin zijn er 6-maandelijkse verslagen voor de voorbije jaren).

Heeft het zin om de Raad van Mede-Eigendom /syndicus in gebreke te stellen voor het ontbreken van verslagen m.b.t. de uitoefening van hun taak ?

 

Heeft het zin om de Raad van Mede-Eigendom /syndicus in gebreke te stellen voor het ontbreken van verslagen m.b.t. de uitoefening van hun taak ?

neen , (wetgever bepaalde niet dat er schriftelijke verslagen moeten zijn !)

Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

  • vroeger = halfjaarlijks verslag , verplicht en in de meeste VME ‘s een dode letter
  • nu = jaarlijks verslag tijdens de AV. (schriftelijk of mondeling ?)
  • RIO = wat is daarin bepaalt mbt. opdracht van de RvM en commissaris(en) vd rekeningen ? WWWH ,wat , waar, wanneer , hoe
  • Duidelijkheid aan en voor iedereen……

https://blog.smartsyndic.be/het-halfjaarlijks-verslag-door-de-raad-van-mede-eigendom/

https://blog.smartsyndic.be/qa/het-halfjaarlijks-verslag-van-de-raad-van-mede-eigendom/

 

 “neen , (wetgever bepaalde niet dat er schriftelijke verslagen moeten zijn !)”

 

Discussiepunt, gezien:

 

B.W. Art. 577-6 § 3

 

“De bijeenroeping……geagendeerde punten…geraadpleegd.”

Zie ook 4de antwoord op tweede link

 

Schriftelijk of mondeling  verslag raad van mede-eigenaars ?

Net zoals bij de notulen van de AV te ondertekenen …… “na lezing” of “na voorlezing”

Keuzevrijheid , anders in RIO voorzien dat het schriftelijk moet…..

B.W. Art. 577-6 § 3

De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom…..

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This