Niet uitvoeren beslissing van de AV

Word je eigen syndicus

De AV heeft voor onze residentie (62 appartementen) met 75% van de stemmen beslist dat “De Commissarissen van de Rekeningen de vergaderingen van de Raad van Mede-eigendom mogen bijwonen zonder stemrecht”.
Deze beslissing wordt echter door de syndicus en de raad, zijnde de voorzitter, niet uitgevoerd. De Commissarissen krijgen geen uitnodiging van de vergaderingen.
Wat kunnen we hieraan doen?

Cui Bono Vraag beantwoord augustus 23, 2023

Blijkbaar wil men geen pottenkijkers en voel aan dat de raad bij u , denkt dat deze “ietsmeer” te zeggen heeft dat andere mede-eigenaars ?! en eventueel ook één is met de syndicus….??

Wat staat in uw RIO mbt tot de raad en commissaris van de rekeningen ? Welk zijn hun bevoegdheden ?

Een raad wordt verkozen/aangeduid en krijgt een opdracht mee nml. de syndicus controleren en zorgen dat het beheer “goed” gebeurt.

Een raad van mede-eigenaars met stemrecht ??? waarom is dit nodig zijn ? heeft niks te betekenen , ook de buren van de raad , Luc en Lutgarde hebben stemrecht….de enige die kan beslissen is de AV en bepaalde gevallen door de wet bepaalt , de syndicus , maar het is de AV die beslissingen neemt (NIET DE RAAD) en de syndicus voert of laat deze uit voeren.

DE RAAD

De raad van mede-eigendom heeft vooral een controletaak. Krijgt deze ook andere bevoegdheden, dan moet de algemene vergadering hier uitdrukkelijk over beslissen. Houd er wel rekening mee dat een delegatie van bevoegdheden die eigenlijk aan de algemene vergadering of de syndicus toebehoren, ongeldig is.

Documenten ondertekenen? De raad kan de bevoegdheid krijgen om het contract met de syndicus te sluiten. De krijtlijnen van het contract, bv. het ereloon, moeten wel vastgelegd worden door de algemene vergadering. De raad kan ook de opdracht krijgen om samen met de syndicus notariële akten te ondertekenen namens de vereniging van mede-eigenaars.

De opvolging van de werken? Het is de algemene vergadering die moet beslissen of bepaalde werken aan de gemeenschappelijke delen nodig zijn. De raad van mede-eigendom kan wel de opdracht krijgen om de werken op te volgen.

De raad mag zijn boekje niet te buiten gaan! Recentelijk oordeelde de vrederechter dat deze bevoegdheid niet te ver mag gaan. De raad van mede-eigendom mag immers niet beslissen over bijkomende werken voor de aannemer, de verlichting en de kleur van de verf voor de renovatie van de gemeenschappelijke hal. Beslist de raad daar toch over, dan is die beslissing ongeldig.

Indien voldoende animo , laat een bijzondere algemene vergadering organiseren met als agendapunt commissarissen worden ook lid van de raad….

lebragard Vraag beantwoord augustus 21, 2023

Inderdaad, een correcte raad van mede-eigendom is er omdat enkele eigenaars bereid zijn om wat extra inspanningen te leveren om de interne werking te optimaliseren in overleg met de syndicus. In theorie houden ze toezicht op juiste uitvoering van de syndicus, maar in de praktijk kan dat zoveel meer betekenen (hoed af voor deze mensen die hun vrije tijd daarvoor willen opofferen). Zonder dat ze daarbij enig beslissingsrecht hebben en ook steeds de AV inlichten over hun activiteiten.

Een raad van mede-eigendom met leden die denken dat ze een trapje hoger staan als de overige eigenaars, bestaat helaas nog steeds. In zulke gevallen kan je enkel het belang van de AV benadrukken, want dat is het enige orgaan dat beslist.

Wat gebeurt er in de praktijk helaas ook: een syndicus richt zich vooral naar de leden van deze raad omdat het meestal over ‘invloedrijke’ eigenaars gaat die op de AV ook meestal het hoogste woord voeren. Want op die AV moet de syndicus zijn/haar contract ook laten vernieuwen …

Commissaris(sen)? Er kan er maar eentje zijn?

lebragard Posted new comment augustus 23, 2023

wet mede-eigendom :
Art. 3.91. Commissaris van de rekeningen (art.577-8/2 BW)

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan,

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This