fbpx

Namen van tegenstemmen voor kandidaten voor de rvme in het verslag van de AV?

Word je eigen syndicus

481 keren bekekenSyndicus

Op de AV is gestemd over de kandidaten voor de raad van mede-eigendom.
De kandidaten willen dat de syndicus in het verslag van de AV de namen noteert van de tegen stemmen en de onthoudingen, zoals de wet op de mede-eigendom dat verplicht.
De syndicus zegt dat hij daar niet toe verplicht is.
Wie heeft gelijk?
Dank bij voorbaat

Vraag beantwoord

De syndicus was de secretaris; mag dat iemand anders zijn?
In de wet staat dat het de syndicus is die de notulen opstelt.

Mag iemand andsers zijn , meestal brengt de syndicus iemand mee…..en is het verslag reeds ten dele voorbereid.

Klopt dit

Ja is correct.

Dagen (soms pas weken) nadien verwerkt de syndicus ………

De syndicus heeft de verplichting om de beslissingen van de AV op te tekenen in het register van de VME – dat zich bevindt op de zetel van de VME – en de notulen te bezorgen aan alle mede-eigenaars en dit binnen een termijn van 30 dagen na de algemene vergadering. Deze termijn is belangrijk aangezien elke mede-eigenaar het recht heeft om binnen de 4 maanden na de algemene vergadering AV beslissingen al dan niet aan te vechten.

Hoe kan men er in lukken om het verslag op het einde van de AV helemaal afgewerkt te hebben? Hoe doet men dat elders?

Het verslag (notulen) is reeds op voorhand grotendeels ingevuld , bij ons door de assistent mede-werker van de syndicus (meestal de secretaris) na consultatie met de raad van mede-eigenaars. (de raad neemt géén beslissing , maar weet wel wat er leeft in de VME)

De notulen worden na einde AV , ter plaatste , afgedrukt , gelezen en ondertekend.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This