fbpx

Namen van tegenstemmen voor kandidaten voor de rvme in het verslag van de AV?

Word je eigen syndicus

480 keren bekekenSyndicus

Op de AV is gestemd over de kandidaten voor de raad van mede-eigendom.
De kandidaten willen dat de syndicus in het verslag van de AV de namen noteert van de tegen stemmen en de onthoudingen, zoals de wet op de mede-eigendom dat verplicht.
De syndicus zegt dat hij daar niet toe verplicht is.
Wie heeft gelijk?
Dank bij voorbaat

Vraag beantwoord

Kort en bondig :

  • syndicus dient de wet te respecteren
  • indien een syndicus aangesloten bij het BIV , idem en begaat dan ook een deontologische fout.

tip : voorziet steeds een bepaling in het syndicuscontract : syndicus zal de wet , de statuten van het gebouw te respecteren…..

Vraag beantwoord

Voorzitter AV (mede-eigenaar) kan weigeren de notulen te ondertekenen omdat deze niet voldoen aan de wettelijke vereisten !
Inhoud van de notulen
De notulen – ook wel het proces-verbaal van de algemene vergadering genoemd – worden opgesteld door de syndicus en zijn eigenlijk een samenvatting van de beslissingen die genomen werden op de algemene vergadering. Gelet op het grote belang van deze notulen, zijn er enkele formaliteiten aan verbonden.

Doorgaans bevatten de notulen volgende punten:

  • de vaststelling dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld alsook de aanwezigheidslijst
  • de dagorde
  • de genomen beslissingen en de behaalde meerderheden per beslissing
  • de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden
  • de eventuele reserves, geformuleerd door een of meer mede-eigenaars
  • de naam van de verkozen voorzitter en secretaris
Posted new comment

Ondertekenen van de notulen
Het is wettelijk verplicht om aan het einde van de bijeenkomst de notulen te laten ondertekenen door de voorzitter van de algemene vergadering, de secretaris en alle – nog aanwezige – mede-eigenaars of vertegenwoordigers.

“de eventuele reserves, geformuleerd door een of meer mede-eigenaars”

Ons inziens ligt het duidelijk in de bedoeling van de wetgever dat elk agendapunt in de AV volledig uitgediscussieerd wordt.

Uiteindelijk wordt dan, zo nodig, meestal het eindpunt van de gedachtenwisseling vastgelegd door een stemming over de genomen beslissing.

https://www.elfri.be/artikel/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-mede-eigendom

Vraag beantwoord

Dank voor de reacties.

Op het einde van de AV was er een ontwerp van verslag dat de dagvoorzitter ondertekend heeft. Hij kreeg een handgeschreven versie te ondertekenen om “wettelijk in orde te zijn”, en heeft dat “onvolledig” verslag ondertekend.

De syndicus was de secretaris; mag dat iemand anders zijn?
In de wet staat dat het de syndicus is die de notulen opstelt.

Op de AV wordt de 3 laatste keren (nieuwe zaakvoerder) elektronisch gestemd.
Als het verslag aan het einde van de AV gereed moet zijn, dan moeten dus de namen van tegenstemmers en onthoudingen (best direct) genoteerd worden ter plekke. Klopt dit? Dat is hier nog nooit gebeurd, werd steeds achteraf (of niet) gedaan. De twee vorige keren (sinds de nieuwe zaakvoerder) stonden er geen namen in het verslag zelf, wel werd het stemgedrag na de AV online ter beschikking gesteld. Deze keer heeft hij de namen na de AV gedeeltelijk verwerkt in het verslag zelf en stelt hij niets online ter beschikking.

Dagen (soms pas weken) nadien verwerkt de syndicus in zijn kantoor het ontwerp, en hij heeft dit jaar dan o.a. de namen toegevoegd van tegenstemmen en onthoudingen behalve voor het stemmen over de kandidaten voor de rvme.

Hoe kan men er in lukken om het verslag op het einde van de AV helemaal afgewerkt te hebben? Hoe doet men dat elders?

Vraag beantwoord

De syndicus was de secretaris; mag dat iemand anders zijn?
In de wet staat dat het de syndicus is die de notulen opstelt.

Mag iemand andsers zijn , meestal brengt de syndicus iemand mee…..en is het verslag reeds ten dele voorbereid.

Klopt dit

Ja is correct.

Dagen (soms pas weken) nadien verwerkt de syndicus ………

De syndicus heeft de verplichting om de beslissingen van de AV op te tekenen in het register van de VME – dat zich bevindt op de zetel van de VME – en de notulen te bezorgen aan alle mede-eigenaars en dit binnen een termijn van 30 dagen na de algemene vergadering. Deze termijn is belangrijk aangezien elke mede-eigenaar het recht heeft om binnen de 4 maanden na de algemene vergadering AV beslissingen al dan niet aan te vechten.

Hoe kan men er in lukken om het verslag op het einde van de AV helemaal afgewerkt te hebben? Hoe doet men dat elders?

Het verslag (notulen) is reeds op voorhand grotendeels ingevuld , bij ons door de assistent mede-werker van de syndicus (meestal de secretaris) na consultatie met de raad van mede-eigenaars. (de raad neemt géén beslissing , maar weet wel wat er leeft in de VME)

De notulen worden na einde AV , ter plaatste , afgedrukt , gelezen en ondertekend.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This