IS MANDAAT AAN RAAD VAN MEDE-EIGENDOM OM LASTENVERDELING EN BASISAKTE TE WIJZIGEN RECHTSGELDIG?

Word je eigen syndicus

469 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom
0 Comments

Geachte,

De Raad van Mede-Eigendom bestaande uit 3 leden heeft in de AV unaniem mandaat gekregen om de lastenverdeling definitief toe te wijzen met vervolgens aanpassing van de basisakte.

Voorafgaandelijk wordt een document naar de mede-eigenaars gestuurd met de aangepaste lastenverdelingen in de residentie waarop opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan de syndicus. Achteraf gezien is dit misleiding aangezien aan de opmerkingen geen rechten kunnen verleend worden.

Door het monopolie van 2 leden van de Raad zullen bepaalde lasten toegewezen worden aan alle quotiteiten alhoewel slechts een beperkt aantal quotiteiten het nut zal hebben van de uitgaven.

Het ereloon van de syndicus zal moeten verdeeld worden volgens het aantal kavels i.p.v. het aantal quotiteiten.

Aangezien mandaat aan de Raad gegeven werd is er geen verhaal meer voor de mede-eigenaar die niet akkoord is met de toewijzing van de lasten.  Kan deze bevoegdheid vernietigd worden als er niet tegengestemd werd in de AV?

Was dit wel een bevoegdheid die aan de Raad mocht gegeven worden?

lebragard Vraag beantwoord januari 8, 2023

update

wat men steeds kan doen is beroep doen op art.3.92 §7  2°

  § 7. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:
1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

lebragard Vraag beantwoord januari 8, 2023
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link