Mag een syndicus tijdens de AV een aanvraag tot schriftelijk stemming weigeren?

Word je eigen syndicus

Beste,

We moeten naar de Algemene vergadering en er wordt een punt aangekaart over onze step. en uiteindelijk komt ons punt aan bod.

De algemene vergadering wordt gevraagd tot goedkeuring van de aanpassing van het reglement interne orde omtrent het verbod van vervoersmiddelen in de tuin en gemeenschappelijke delen in het algemeen.

De volgende tekst wordt toegevoegd in het reglement interne orde.

– Steps zijn, net zoals fietsen, niet toegelaten in de tuin/ gemeenschappelijke delen. De step mag wel in de hand genomen worden.

– Steps dienen ondergronds gestald te worden, oftewel in het fietslokaal ofwel in de berging.

– De batterijen dienen in het appartement opgeladen worden, zoals dit ook voor de elektrische fietsen het geval is. En de auto’s die opgeladen worden dat mag dan weeral wel terwijl deze meer vermogen over de elektrische lijn trekken!

  • indien de step geen uitneembare batterij heeft, dan kan de step, per uitzondering, (geplooid) in de hand meegenomen worden vanuit de ondergrondse  garage naar het appartement voor het opladen. Opgelet met beschadigingen van de lift.
  • Het is ten allen tijde verboden om met steps in de gangen van de gemeenschappelijke delen te rijden.
  • Geen vervoersmiddelen worden toegelaten tenzij deze gebruikt voor personen met beperkte mobiliteit.

De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed. Ik vraag op dat moment een schriftelijke stemming aan en de syndicus geeft me doodleuk het antwoord “hier moet niet opgesteld worden. Hierdoor maakt hij toch misbruik van zijn macht en geeft volgens mij de mede-eigenaars ook nog eens een verkeerd antwoord of ben ik hier mis in?

Ben ik hier niet mis in kan ik ook ergens dit artikel terug vinden en of mag ik hiermee naar de rechtbank gaan?

Mag ik naar de rechtbank gaan is dat dan het vredegerecht?

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2023

Beste,

We moeten naar de Algemene vergadering en er wordt een punt aangekaart over onze step. en uiteindelijk komt ons punt aan bod.

De algemene vergadering wordt gevraagd tot goedkeuring van de aanpassing van het reglement interne orde omtrent het verbod van vervoersmiddelen in de tuin en gemeenschappelijke delen in het algemeen.

De volgende tekst wordt toegevoegd in het reglement interne orde.

– Steps zijn, net zoals fietsen, niet toegelaten in de tuin/ gemeenschappelijke delen. De step mag wel in de hand genomen worden.

Lijkt aanvaardbaar

– Steps dienen ondergronds gestald te worden, oftewel in het fietslokaal ofwel in de berging.

Lijkt aanvaardbaar

– De batterijen dienen in het appartement opgeladen worden, zoals dit ook voor de elektrische fietsen het geval is.

Lijkt verdedigbaar aanvaardbaar

En de auto’s die opgeladen worden dat mag dan weeral wel terwijl deze meer vermogen over de elektrische lijn trekken!

Ja maar,…is het aangewende oplaadstopcontact gevoed vanuit een privatieve EAN aansluiting, of vanuit een collectief vme aansluiting aub?

Belangrijk uiteraard want dit bepaald op welke teller het geconsumeerd gedisipeerde energie uiteindelijk zal gefactureerd worden!

  • indien de step geen uitneembare batterij heeft, dan kan de step, per uitzondering, (geplooid) in de hand meegenomen worden vanuit de ondergrondse  garage naar het appartement voor het opladen. Opgelet met beschadigingen van de lift.
  • Het is ten allen tijde verboden om met steps in de gangen van de gemeenschappelijke delen te rijden.
  • Geen vervoersmiddelen worden toegelaten tenzij deze gebruikt voor personen met beperkte mobiliteit.

verdedigbaar , aanvaardbaar lijkt ons

De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed. Ik vraag op dat moment een schriftelijke stemming aan en de syndicus geeft me doodleuk het antwoord “hier moet niet opgesteld worden. Hierdoor maakt hij toch misbruik van zijn macht en geeft volgens mij de mede-eigenaars ook nog eens een verkeerd antwoord of ben ik hier mis in?

Je bent hier volledig juist in een stemming kan steeds verzocht en geëist worden indien geen volledige 100 procent unanimiteit blijkt uit het debat over het betreffende punt

Ben ik hier niet mis in kan ik ook ergens dit artikel terug vinden en of mag ik hiermee naar de rechtbank gaan?

Mag ik naar de rechtbank gaan is dat dan het vredegerecht?

Steeds initiëren beginnen bij vrederechter; later kan nog zo nodig en of wenselijk de correctionele beroepsrechter gevat worden

22h10 Zondag 19 Maart

Poiu Vraag beantwoord maart 19, 2023

#poiu

De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed. Ik vraag op dat moment een schriftelijke stemming aan en de syndicus geeft me doodleuk het antwoord “hier moet niet opgesteld worden. Hierdoor maakt hij toch misbruik van zijn macht en geeft volgens mij de mede-eigenaars ook nog eens een verkeerd antwoord of ben ik hier mis in?

Je bent hier volledig juist in een stemming kan steeds verzocht en geëist worden indien geen volledige 100 procent unanimiteit blijkt uit het debat over het betreffende punt.

Neen weeral niet juist…..men kan niet eisen dat men schriftelijk moet stemmen….de wet geeft hier geen uitsluitsel over.

en

Steeds initiëren beginnen bij vrederechter; later kan nog zo nodig en of wenselijk de correctionele beroepsrechter gevat worden

Heeft in deze casus totaal geen zin om beroep te doen op een vrederechter.

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2023

#1

De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed. Ik vraag op dat moment een schriftelijke stemming aan en de syndicus geeft me doodleuk het antwoord “hier moet niet opgesteld worden. Hierdoor maakt hij toch misbruik van zijn macht en geeft volgens mij de mede-eigenaars ook nog eens een verkeerd antwoord of ben ik hier mis in?

Ben ik hier niet mis in kan ik ook ergens dit artikel terug vinden en of mag ik hiermee naar de rechtbank gaan?

Indien de AV met de vereiste meerderheid het agendapunt goedkeurt hetzij met hand op steken of mondeling maakt niet uit , het resultaat is er , de neen stemmers en onthoudingen worden genoteerd. Uw vraag om dan nog eens schriftelijk te stemmen heeft geen enkel nut of meerwaarde. De neen stemmers en onthoudingen zijn u gekend want deze staan in de notulen van die AV.

Schriftelijk stemmen kan gevraagd worden en indien de AV dit toelaat , so be it….maar één  mede-eigenaar kan dit “wettelijk” gezien niet opeisen of het RIO van uw VME moet dit zo voorzien.

Mag ik naar de rechtbank gaan is dat dan het vredegerecht?

Totaal zinloos om beroep te doen op een vrederechter , de stemming/uitslag van het agendapunt ligt reeds voor en is gekend.

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2023

Er is totaal geen stemming geweest, hij heeft tijdens het debat gewoon gezegd van het wordt unaniem goedgekeurd waar ik op reageer van dat ik een schriftelijke stemming wil en in de wetgeving staat wel dat de syndic moet doen wat er gevraagd wordt en heeft niet zelf beslissingen te nemen tijdens de algemene vergadering, de mede-eigenaars hebben ook hun hand niet moeten opsteken om te stemmen is dat dan volgens u nog altijd een geldige stemming voor mij niet. Dit heb ik ondertussen bij de BIV gevonden,

Ҥ 3. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

§ 4. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.”

Er werd die avond totaal geen gehoor gegeven door de RVME en de syndicus. Ik werd continu onderbroken door de voorzitter (RVME lid) Syndicus en bepaalde RVME leden en kon geen debat voeren tijdens die avond. Dit komt voor mij over als Onrechtmatige en bedrieglijke beslissing.

Het volgend punt is dat onze gemeenschappelijke tuin ook nog eens gedeeld wordt met onze geburen (ander appartement). Wij kunnen onze rio aanpassen maar als onze buren hun rio niet gaan aanpassen dan kunnen ze ons dit ook niet opleggen en dan dient onze stemming tot niets voor in de tuin. Dit is ook geweten door onze Syndicus met de reden dat er nog al een voorval geweest is in het verleden met een hekwerk. En dit kon niet uitgevoerd worden omdat onze buren dit punt nog niet op hun AV laten komen. Wetend verzwijgen is verzuim plegen. En hier staat ook een dossier van een mede-eigenaar op hem te wachten wegens verzuim.

Helmut Vraag beantwoord maart 20, 2023

Mijn antwoord is gegeven met uw gegeven dat…“De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed”

Nu geeft u aan dat er helemaal géén stemming is geweest en dat de syndicus op eigen houtje  ” hij heeft tijdens het debat gewoon gezegd van het wordt unaniem goedgekeurd“.

In deze context is het duidelijk dat uw “rechten” niet werden gerespecteerd . Andere mede-eigenaars hadden ook moeten reageren en zeker de leden van de raad mede-eigendom , het “controle” orgaan naar de syndicus toe.

Indien u “tegen” hebt gestemd en zo genotuleerd in de notulen (proces verbaal) kan u beroep doen op de rechtsbescherming art.3.92 en beroep doen op de vrederechter.

Geef u een link mbt. uw rechtsbescherming:

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/ZCR-appartementsrecht.pdf

pag 79 Rechtsbescherming van de mede-eigenaars

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This