Mag een syndicus tijdens de AV een aanvraag tot schriftelijk stemming weigeren?

Word je eigen syndicus

Beste,

We moeten naar de Algemene vergadering en er wordt een punt aangekaart over onze step. en uiteindelijk komt ons punt aan bod.

De algemene vergadering wordt gevraagd tot goedkeuring van de aanpassing van het reglement interne orde omtrent het verbod van vervoersmiddelen in de tuin en gemeenschappelijke delen in het algemeen.

De volgende tekst wordt toegevoegd in het reglement interne orde.

– Steps zijn, net zoals fietsen, niet toegelaten in de tuin/ gemeenschappelijke delen. De step mag wel in de hand genomen worden.

– Steps dienen ondergronds gestald te worden, oftewel in het fietslokaal ofwel in de berging.

– De batterijen dienen in het appartement opgeladen worden, zoals dit ook voor de elektrische fietsen het geval is. En de auto’s die opgeladen worden dat mag dan weeral wel terwijl deze meer vermogen over de elektrische lijn trekken!

  • indien de step geen uitneembare batterij heeft, dan kan de step, per uitzondering, (geplooid) in de hand meegenomen worden vanuit de ondergrondse  garage naar het appartement voor het opladen. Opgelet met beschadigingen van de lift.
  • Het is ten allen tijde verboden om met steps in de gangen van de gemeenschappelijke delen te rijden.
  • Geen vervoersmiddelen worden toegelaten tenzij deze gebruikt voor personen met beperkte mobiliteit.

De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed. Ik vraag op dat moment een schriftelijke stemming aan en de syndicus geeft me doodleuk het antwoord “hier moet niet opgesteld worden. Hierdoor maakt hij toch misbruik van zijn macht en geeft volgens mij de mede-eigenaars ook nog eens een verkeerd antwoord of ben ik hier mis in?

Ben ik hier niet mis in kan ik ook ergens dit artikel terug vinden en of mag ik hiermee naar de rechtbank gaan?

Mag ik naar de rechtbank gaan is dat dan het vredegerecht?

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2023

Mijn antwoord is gegeven met uw gegeven dat…“De algemene vergadering keurt dit met de vereiste meerderheid goed”

Nu geeft u aan dat er helemaal géén stemming is geweest en dat de syndicus op eigen houtje  ” hij heeft tijdens het debat gewoon gezegd van het wordt unaniem goedgekeurd“.

In deze context is het duidelijk dat uw “rechten” niet werden gerespecteerd . Andere mede-eigenaars hadden ook moeten reageren en zeker de leden van de raad mede-eigendom , het “controle” orgaan naar de syndicus toe.

Indien u “tegen” hebt gestemd en zo genotuleerd in de notulen (proces verbaal) kan u beroep doen op de rechtsbescherming art.3.92 en beroep doen op de vrederechter.

Geef u een link mbt. uw rechtsbescherming:

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/ZCR-appartementsrecht.pdf

pag 79 Rechtsbescherming van de mede-eigenaars

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2023
You are viewing 1 out of 5 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This