Kunnen genomen beslissingen op een AV teruggedraaid worden

Word je eigen syndicus

115 keren bekekenUitvoering van Werken

Op de AV 2022 werd met meerderheid van stemmen beslist dat de eigenaars zelf in zouden staan voor het renoveren van hun verwaarloosde terrassen, en dit na een negatief verslag van de stadsarchitekte die op de hoogdringendheid duidde.

Een van de eigenaars heeft hier reeds gevolg aan gegeven en heeft zelf initiatief ondernomen het terras grondig aan te pakken. Ik neem aan gezien deze eigenaar géén offerte ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de VME, hier achteraf ook niet mee dient af te komen.

Blijven er twee eigenaars over, de ene wacht de beslissing van de andere af of deze zelf de renovatie gaat bekostigen of niet? De eerste is onderhevig aan de vallende brokstukken van het hoogste verdiep, daar zijn terras groter is, en ook ik op de gelijkvloerse verdieping (Recent afdak vernieuwd).

Is de bij meerderheid gestemde beslissing op de AV 2022 bindend en dienen deze eigenaars dan ook de verantwoordelijkheid te nemen inzake de werken op eigen kosten uit te voeren?

Het ziet er niet naar uit dat de eigenaar van het hoogste verdiep zinnens is iets uit te voeren, ondanks de hoogdringendheid en de hieraan verbonden risico’s. Deze mede-eigenaar stuurt ook steeds haar kat naar de AV.

Graag een antwoord. Alvast bedankt.

Bald Vraag beantwoord december 29, 2022

(omdat een paar mede-eigenaars dit toch met meerderheid van stemmen tegenhouden),

U kan uw rechten ook laten gelden via :

Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9)

§ 5. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

lebragard Vraag beantwoord december 29, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link