fbpx

Kunnen alle belanghebbende mede-eigenaars lid zijn van de AV als de meerderheid akkoord is ?

Word je eigen syndicus

159 keren bekekenAlgemene Vergadering
0 Comments

Geachte,

Er is in de V.M.E. discussie gerezen omtrent de deelname aan de AV van andere mede-eigenaars dan de lasthebbers of de persoon die een lasthebber vertegenwoordigt.

Volgens art 577-6 B.W. dienen bij verdeling van het eigendomsrecht de belanghebbenden de persoon aan te wijzen die de lasthebber zal zijn om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en de stemming.

De syndicus wil iedere belanghebbende eigenaar het recht geven om deel te nemen aan de AV.  Voor bepaalde kavels kan dit zelfs tot 4 personen zijn.

Hiertoe laat de syndicus het volgende agenderen op de algemene vergadering:

Vraag van enkele mede-eigenaars om elke belanghebbende mede-eigenaar al dan niet lasthebber het recht te geven deel te nemen aan de algemene vergadering – bespreking en stemming.

Bij akkoord wordt dit opgenomen in het Reglement van Interne Orde

Een meerderheid bekomen zal geen probleem zijn aangezien bijna voor alle kavels het eigendomsrecht verdeeld is (echtgenoten en kinderen blote eigenaar).  Dit betekent dat bepaalde kavels kunnen vertegenwoordigd worden door meerdere personen en andere slechts door één persoon.

Dit is toch echt van de pot gerukt.  Is dergelijke beslissing rechtmatig als de meerderheid akkoord is ?

Vraag beantwoord

Art. 577-6.[1 § 1. …
  In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. 

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 8 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This