fbpx

Kunnen alle belanghebbende mede-eigenaars lid zijn van de AV als de meerderheid akkoord is ?

Word je eigen syndicus

202 keren bekekenAlgemene Vergadering
0 Comments

Geachte,

Er is in de V.M.E. discussie gerezen omtrent de deelname aan de AV van andere mede-eigenaars dan de lasthebbers of de persoon die een lasthebber vertegenwoordigt.

Volgens art 577-6 B.W. dienen bij verdeling van het eigendomsrecht de belanghebbenden de persoon aan te wijzen die de lasthebber zal zijn om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en de stemming.

De syndicus wil iedere belanghebbende eigenaar het recht geven om deel te nemen aan de AV.  Voor bepaalde kavels kan dit zelfs tot 4 personen zijn.

Hiertoe laat de syndicus het volgende agenderen op de algemene vergadering:

Vraag van enkele mede-eigenaars om elke belanghebbende mede-eigenaar al dan niet lasthebber het recht te geven deel te nemen aan de algemene vergadering – bespreking en stemming.

Bij akkoord wordt dit opgenomen in het Reglement van Interne Orde

Een meerderheid bekomen zal geen probleem zijn aangezien bijna voor alle kavels het eigendomsrecht verdeeld is (echtgenoten en kinderen blote eigenaar).  Dit betekent dat bepaalde kavels kunnen vertegenwoordigd worden door meerdere personen en andere slechts door één persoon.

Dit is toch echt van de pot gerukt.  Is dergelijke beslissing rechtmatig als de meerderheid akkoord is ?

Vraag beantwoord

Dit is toch echt van de pot gerukt.  Is dergelijke beslissing rechtmatig als de meerderheid akkoord is ?

Tweemaal JA , eenmaal voor –> is echt van de pot gerukt en tweede ja–> een rechtsgeldig genomen beslissing is wat ze is en indien niet vernietigt of aangepast , blijft overeind en de syndicus kan/moet de beslissing van de AV uitvoeren.

ps.een AV vergadering moet toch gezellig zijn nietwaar , hoe meer volk , Ambiance , verzekerd. (kinderen mogen toch ook meekomen hoop ik want de baby oppas , heeft net afgebeld…)

Vraag beantwoord

Ons voorstel: geef deze syndicus een medaille van de Leopold II-B.I.V.-orde.

Door deze vismarkt te organiseren kan hij voortaan zijn harde dictatuur ogenschijnlijk omvormen tot een zachte met: iedereen akkoord?

Vraag beantwoord

 

https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Art. 1 3°

Het komt een syndicus niet toe een parallelle wetgeving op te zetten.

 

U bent het uzelf moreel verplicht, nu reeds, voor de vergadering, klacht neer te leggen bij het B.I.V.

Vraag in de vergadering uw mede-eigenaars de stemming over het agendapunt uit te stellen tot u het antwoord van het B.I.V. ontvangen hebt.

Vraag beantwoord

Art. 577-6.[1 § 1. …
  In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. 

Vraag beantwoord

Komt de syndicus niet toe , buiten de wet , te kleuren .

Maar het gebeurt en dan is het antwoord , niettegenstaande de wet dwingend van toepassing is :

Tweemaal JA , eenmaal voor –> is echt van de pot gerukt en tweede ja–> een rechtsgeldig genomen beslissing is wat ze is en indien niet vernietigt of aangepast , blijft overeind en de syndicus kan/moet de beslissing van de AV uitvoeren.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This