Kostenverdeling?

Word je eigen syndicus

667 keren bekekenSyndicus

Hoe worden de kosten van de syndicus verdeeld? Wordt dit in gelijke delen naargelang er appartementen zijn in één blok, of is dit naargelang de grootte van de appartementen?

lebragard Vraag beantwoord november 15, 2023

Algemeen principe is :

  Art. 3.74. Evenredige bijdrage in de lasten

 Elke mede-eigenaar draagt bij in de lasten van de mede-eigendom naar verhouding van zijn aandeel.
  Deze lasten zijn de nuttige uitgaven tot behoud en onderhoud, alsook de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende het onverdeelde goed.

De wet laat enkel twee mogelijkheden toe mbt. de kosten/lasten verdeling nml:

  • volgens de waarde /quotiteiten
  • volgens het nuttigheidscriterium
  • een combinatie van beiden

De syndicus staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen. Zijn erelonen slaan derhalve niet enkel op privatieve gemene delen en dienen dus verdeeld volgens het waardecriterium , in gelijke delen is niet toegelaten.

tip: lees uw statuten erop na , de syndicus is verplicht deze toe te passen in zijn beheer.

lebragard Vraag beantwoord november 15, 2023
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This