fbpx

Kan een syndicus mijn agendapunt op AV voorleggen om te verdagen zonder te behandelen?

Word je eigen syndicus

49 keren bekekenAlgemene Vergadering

Beste,

Ik wil op een buitengewone algemene vergadering een wijziging van de statuten voorstellen om een promotorbeding te laten schrappen. De bouwpromotor wil de kosten van de onverkochte appartementen afschuiven op de verkochte appartementen, wat een nietige clausule betreft.

De syndicus/bouwpromotor heeft mijn agendapunt geagendeerd maar heeft het gewijzigd. Vooraleer te behandelen wil hij laten stemmen over een verdaging. Kan een syndicus dit zomaar doen of moet hij mijn agendapunt ter bespreking en stemming voorleggen?

Groet,

Ans

Vraag beantwoord

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/binnenkort-naar-de-algemene-vergadering-dit-moet-je-weten/

Indien u nog binnen de termijnen zou zijn dan dient u het agendapunt best opnieuw in en eist ditmaal dat het onveranderd ter stemming wordt voorgelegd.

De kwade trouw van deze syndicus verdient zeker een klacht bij zijn tuchtorganisatie.

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :

”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante

http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding

Opgelet: het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.

Opvolging klacht B.I.V. ?

Zie :

http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)

Vraag beantwoord

https://www.biv.be/kb/themes/beroep/vastgoedkwesties/vastgoedkwesties-concrete-situaties-concrete-antwoorden

Daarin:

“In het reglement van mede-eigendom staat een clausule waardoor de bouwwpromotor niet moet bijdragen in de gemeenschappelijke lasten voor niet-verkochte kavels. Is zoiets rechtsgeldig?”

 

Vraag beantwoord

De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen het wettelijk kader: wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )

Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:

http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Ook:

B.W. Art. 577-10 § 3, § 4

B.W. Art. 577-6 § 4 (versie wetgeving 2018)

Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.

Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).

Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.

Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.

Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :

Dan :

B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)

B.W. Art. 577-9 § 4

.

In de wetgeving appartementsmede-eigendom versie 2018 worden de belangen van een mede-eigenaar bij verwaarlozing iets beter beschermd:

B.W. Art.577-7 § 1 2 °

Wij vrezen ervoor dat u uiteindelijk het meest gebaat bent bij:

B.W. Art. 577-9 § 4

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This