Hobby syndicus bezit absolute eigendomsmeerderheid

Word je eigen syndicus

1.68K keren bekekenSyndicus

In een kleine appartementsblok bezit de zelfverklaarde hobby syndicus de meerderheid van eigendom ,stuurt alleen vragen van onbecijferde rekeningen en provisies naar mede-eigenaars verhoogd eenzijdig en regelmatig deze onkosten ,neemt alle beheersbeslissingen, zet zijn private poetsvrouw in om de algemene delen te onderhouden. roept nooit een algemene vergadering samen de vraag Kan dit? Bijkomende moeilijkheid de echtgenoot van syndicus is Notaris en politiek mandataris van de stad het is bijgevolge onmogelijk om een advokaat aan te stellen om naar de rechter te stappen ,geen enkele advokaat in het gerechterlijk arrondisement is bereid tegen de syndicus te procederen…

 

 

Het is niet omdat men een absolute meerderheid in aandelen bezit dat men de alleenheerschappij heeft omtrent het beslissingsrecht.  Het is zelfs zo dat de wetgeving het aantal aandelen waarmee iemand kan stemmen reduceert zodat er nooit een absolute meerderheid is.  Als er een probleem is ivm het gerechtelijk afdwingen dan kunt u toch een advocaat van buiten de zone nemen.  Indien u dat wenst kan ik u in contact brengen met een advocate gespecialiseerd in de materie van mede-eigendom.

Met vriendelijke groeten,
Jessie

 

Uw situatie is geen alleenstaand geval. Maar er kan wel tegen opgetreden worden.

1-vooreerst is er (zoals gezegd door Jessie) stembeperking van toepassing

2-alleen de AV beslist over (uitzonderlijke) uitgaven, over bedrag der voorschotten, over jaarbudget, enz; dat moet blijken uit het verslag, ondertekend door de aanwezigen; de syndicus kan hoogstens voorstellen doen, en uitvoeren na goedkeuring door de AV;

3-blijkbaar maakt uw syndicus-mede-eigenaar meerdere inbreuken tegen de Wet; vermoedelijk maakt hij ook geen heldere kostenafrekeningen; er is mogelijks ook sprake van belangenvermenging;

4-wegens het ‘wanbeheer’ kunt u (via uw advokaat best) aan de Vrederechter vragen om een interim-syndicus aan te stellen met als bijkomende opdracht de boekhouding van de voorbije jaren te onderzoeken; vraag tevens dat alle kosten zouden ten laste gelegd worden van de VME (en niet van u allen); probeer hierbij de andere (kleine) mede-eigenaars achter u te krijgen;

5-u kunt ook weigeren om nog verder bij te dragen in de kosten, tot dat de syndicus alle wettelijke verplichtingen heeft ingevuld; mogelijks stapt de syndicus dan zelf naar de rechter, maar daar zal hij geen gelijk krijgen zolang hij niet bewezen heeft dat zijn boekhouding , zijn beheer, en zijn kostenafrekeningen volledig conform de (dwingende) Wet op de Mede-eigendom zijn.

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This