Herstelling dak?

Word je eigen syndicus

312 keren bekekenUitvoering van Werken

Beste,

Wij zijn eigenaar van een appartement op het 1e verdiep van blok met 4 appartementen.

Ons appartement en het gelijkvloers zijn iets groter en hebben een apart/extra dak.

Dit dak lekt en ik heb waterschade aan de muur. We zouden graag de kamer laten vernieuwen, maar zolang het dak lekt, is dit nog niet te doen. Er is al enkele vergaderingen tegen herstelling/vervanging gestemd. Kan ik iets doen om de herstellingen te forceren zonder alles zelf te moeten betalen? Wetende dat dit bij de buren niet in goede aard zal vallen, maar dat hoort bij mede-eigendom zeker?

lebragard Vraag beantwoord oktober 2, 2023

Inderdaad gedwongen mede eigendom……

Kijk eerst en vooral en lees in de statuten of het extra dak een gemeenschappelijk dak is of privatief ?

Indien gemeenschappelijk moet de VME haar verantwoordelijkheid nemen en overgaan tot herstelling.

De lekkage geeft u privatieve schade nml. natte muur ect…..u kan nu reeds aangifte doen bij uw verzekering inboedel en aan de blokpolis.

Vraag de syndicus om een schadeaangifte te doen bij de verzekering/blokpolis.

Zo het dak gemeenschappelijk is (let op het extra dak bij bv. een achterbouw) kan privatief zijn !

U kan steeds als er tegen gestemd wordt beroep doen op uw rechten en in beroep gaan bij de vrederechter cfr. art3.92 §3 ….dit 4 maand na de AV beslissing.

of

u kan beroep doen op een vrederechter om werken aan de gemeenschappelijke delen uit te laten voeren op kosten van de VME , zo deze niet wil meewerken om te herstellen.

lebragard Vraag beantwoord oktober 2, 2023

Art. 3.92 – Rechtsvorderingen (wet mede-eigendom dwingend van toepassing)

……..

§ 3. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen
indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.
§ 4. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten
einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.
Gecoördineerde WME versie september 2021 18
§ 5. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op
kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten

lebragard Vraag beantwoord oktober 2, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This